Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner

Mahmut Bey: “Nefsinize zulmetmeyin.” Âyetini açıklar mısınız?” ZAMANIN TASNİFİ  Söz konusu âyetin ilk kısmı şu mealdedir: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” 1 Âyette ayların sayısının on iki

Devamı