Mazluma Allah yeter!

Konya’dan Ali Osman Karakaya: “Şu cümlede geçen musika-i İlâhi ne demektir? “Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zîra, kâinatı nağamatıyla raksa getiren hakaikın esrarını ihtizaza veren mûsıka-i İlâhiye hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder.”1   HAKİKAT GÜÇLÜDÜR Söz konusu cümle Üstad Hazretlerinin

Devamı

İrade,emir,kanun ve namus

Ahmet Bey: “Risalelerde kanun ile namus arasında fark var mıdır? Mesnevî’de biri iradeden, diğeri emirden geldiği şeklinde cümleler var.” KANUNLAR VE NAMUSLAR Yaygın söyleyişle, kanun deyince hukuk akla geliyor. Namus deyince de ahlâk. Yahut kanun hukukun kurallarıdır. Namus da ahlâkın kuralları.. Bediüzzaman, “Siz hangi usulle bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu

Devamı

İtaat etmez; ancak isyan da etmez!

İrfan Tunalı: “Gayr-i Müslim ya da lâik kanunlarla idare edilen bir devlette yaşayan bir Müslüman’ın oranın yasalarına uyma zorunluluğu nedir? Meselâ vergi kanunlarına muhalefet edebilir mi? “Müslüman bulunduğu yerde fitne çıkarmaz.” demek oranın kanunlarına tam itaat demek midir?” Bir Müslüman, yaşadığı toprakların haram olmayan yasalarına uymakla mükelleftir. Haram olan yasalarına

Devamı

Kader ve kazâ kanunları

Ali Karakaş: “Kader, kaza ve ata meselesini örnekleriyle açıklar mısınız?” PROGRAMLAYAN VE YARATAN ALLAH’TIR Kâinât Sâhibi Cenâb-ı Allah, Mukaddir’dir. Yani varlıkları eşsiz bir plân, program, ölçü ve mîzan içinde yaratmıştır. Cenâb-ı Hak her şey için bir program takdir eder, bir miktar tesbit eder, bir kader tayin eder, bir ölçü tanzim

Devamı

Risale-i Nur’da kanunlar ve namuslar

Ahmet Battal: “Risalelerde kanun ile namus arasında fark var mıdır? Mesnevî’de biri iradeden, diğeri emirden geldiği şeklinde cümleler var.” KANUNLAR VE NAMUSLAR Yaygın söyleyişle, kanun deyince hukuk akla geliyor. Namus deyince de ahlâk. Yahut kanun hukukun kurallarıdır. Namus da ahlâkın kuralları. Bediüzzaman, “Siz hangi usûlle bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu

Devamı

“Tabiat kanunları””

Hilmi Bey: “1- Tarih kitaplarında eski insanların mağaralarda vahşi bir hayat yaşadıklarını, bazı bulguların bunu doğruladığı iddia ediliyor. İslâma göre böyle bir şey olabilir mi? 2- Bazı belgesellerde bir aslan bir yavru ceylanı yiyor. Onlar buna doğanın bir kanunu diyor. Bunun gerçeği nedir?” 1- Vahşet, yalnız eski insanlara mahsus bir

Devamı

Hayvanların yaratılış kanunları

Diyarbakır’dan Hilmi Ödemiş: “Bazı belgesellerde bir aslan bir yavru ceylanı yiyor. Onlar buna doğanın bir kanunu diyor. Bunun gerçeği nedir?” Doğa kanunlarını Allah koyar. Ve şüphesiz tabiatta Allah’ın koyduğu yaratılış kanunları geçerlidir. Üstad Said Nursî Hazretlerinin ifadesiyle, aslanın ve kaplanın helâl rızkları Allah’ın tabiata koymuş olduğu yaratılış kanunlarına göre, ölmüş

Devamı