Büyük günah işleyen kâfir olur mu?

“Büyük günah işleyen kâfir olur mu? Günahkâr birisine karşı nasıl davranmalıyız?”   Günahlar kalbimizin, ruhumuzun ve içimizin dışa vurmayan yaralarıdır. Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifâdesiyle, “İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren herbir şüphe, kalp ve rûhumuza yaralar açar.”1 Hazret-i Eyyûb Aleyhisselâm’ın yaralarından çıkan kurtlar nasıl onun kalbine ve diline ilişmişlerse; bizim

Devamı

Cehennem ve yokluk

Vahdettin Bey: “Yokluk ile Cehennem arasında nasıl bir muvazene vardır? Kur’ân’da kâfirlerin Cehennem’den kaçarak yok olmak isteyecekleri yazıyor. Oysa Üstad Hazretleri, ‘Cehennem de olsa beka isterim’ diyerek, hayatın ve bekanın yokluktan daha tercihe şayan olduğunu söylüyor. Öyleyse, kâfirler neden Cehennem’den kaçarak yok olmak istiyorlar?”

Devamı

Allah´ı inkâra kalkışmakla kâfir mi olunur

Oktay Bey: “Allah’ı inkâra kalkışmakla kâfir mi olunur?”   İslâm dininde iyi niyetli olmak ve doğru olanı bulmak amacı taşımak şartıyla düşünmek suç değildir. Bilâkis Kur’ân’ın ısrarla istediği davranışlardandır. Kur’ân bir çok âyetinde “hâlâ düşünmez misiniz?”, “hâlâ akıl erdirmez misiniz?” diye soruyor ve her aklı olanı düşünmeye davet ediyor. Bu

Devamı