Sidrede işitilen kalem cızırtıları

Konya’dan okuyucumuz: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) mi’raçta kader ve kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendirir misiniz?”   Ezel ve Levh-i Mahfuz Peygamber Efendimiz’in (asm) mi’racda kader kaleminin cızırtılarını işittiği haberi sıhhatli kaynaklardan geliyor. Bu haberi Peygamber Efendimiz (asm) İsra

Devamı

İstikamet imtihanında şiddetli elekler

Antalya’dan okuyucumuz: “Bediüzzaman Şuâlar’da, insafsız eleklerden bahsediyor. Bu ne demektir? Kader insafsız mı oluyor? Bu cümleyi açar mısınız?” Şiddetli Elekler: Üstad Hazretlerinin bu cümlesi beni titretiyor. Belki Risale-i Nur içerisinde Nur kardeşler için yazılmış en şiddetli cümle, bu cümledir. Bediüzzaman diyor ki: “Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye

Devamı

‘Seyyiâtım Senin kazândandır’ ne demektir?

Geyve’den Yakup Bey: “Mesnevi-i Nuriye’de geçen şu cümle ki, “Ya İlâhî! Hasenatım Senin atândandır. Seyyiatım da senin kazândandır. Eğer atân olmasaydı helâk olurdum”1 ne demektir? Açıklar mısınız?” KADER TERİMLERİ Allah Mukaddir’dir, Hâlık’tır, Latif’tir, Kerim’dir. Yani takdir eder ve plânlar, yaratır, lütfeder, kerem eder. Bediüzzaman bu sıfatları kader terimleriyle ifade eder

Devamı

Kader ve kazâ kanunları

Ali Karakaş: “Kader, kaza ve ata meselesini örnekleriyle açıklar mısınız?” PROGRAMLAYAN VE YARATAN ALLAH’TIR Kâinât Sâhibi Cenâb-ı Allah, Mukaddir’dir. Yani varlıkları eşsiz bir plân, program, ölçü ve mîzan içinde yaratmıştır. Cenâb-ı Hak her şey için bir program takdir eder, bir miktar tesbit eder, bir kader tayin eder, bir ölçü tanzim

Devamı

Cemaatî sıkıntılar ve kader

Tire’den Refik Koyu: “Cemaatî sıkıntılarda kaderin hissesi nedir? İşi kadere vererek sorumluluğu atmak olur mu?”   KUSUR NEFSİME AİTTİR İşi kadere vererek sorumluluktan kurtulma gibi bir kavram bizim lügatimizde yoktur. Sorumluluğu başkasına yıkma gibi bir meşrû tavırdan da söz edemeyiz. Sorumlu ne kader, ne başkası! Sorumlu benim nefs-i emmaremdir dememiz

Devamı

Duâmız ve kaderimiz

Aydın Zaloğlu: “Kaza ve kader inancında duânın yeri nedir?” DUÂ VE KADER İNANCI BİRBİRİYLE ÇELİŞMEZ İmanın altı esasından birisi kadere imandır. Kadere iman, her şeyin Cenâb-ı Hakk’ın bizzat ilmiyle ve takdiriyle vücuda geldiğine inanmaktır. Keza duâ da Allah’ın bizden istediği önemli amellerin başında gelir. Allah duâmız olmazsa kulluğumuzun hiçbir önem

Devamı