Her ölüm ecel ile gelir

Tahsin Bey: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri 13. Söz’de katil ve maktul hakkında: “Ecel birdir, değişmez. O maktul, her halde, ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı; o katil ise, o kaza-i İlâhiyeye vasıta olmuş.”1 derken, 26. Söz’de, “Biz ehl-i hak deriz ki, “Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul.”2 diyor. Bu cümleleri birbiriyle nasıl telif

Devamı

Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz

Nurettin Bey: Sünûhatta Rüyada Bir Hitabenin sonunda geçen “Diğer müsbet cereyan ise ki, dâhilden muvafık şeklini giyer. İsim gibi ‘delle ala ma’nen fi nefsihi’dir. Hareketi kendinedir. Tebai haricedir. Lâzım-ı mezhep, mezhep değil; belki muahez değil.” cümlesini ve konu ile irtibatını açar mısınız?” BİR GERÇEĞİN RESMİ: RÜYADA BİR HİTABE Rüyada Bir

Devamı

Sadakanın belâyı defetmesi ve kader

Salih Bey: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) miraçta kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendirir misiniz? Bu çerçevede sadakanın belâyı defettiğini belirten hadis-i şerifi de yorumlar mısınız?” LEVH-İ MAHFUZA YÜKSELEN DUALARIMIZ  VE SADAKALARIMIZ  Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Sadaka vermekte acele

Devamı

Atâ’n olmasaydı helâk olurdum

Yakup Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de geçen şu cümle ki, “Ya İlâhî! Hasenatım senin atandandır. Seyyiatım da senin kazandandır. Eğer atân olmasaydı helâk olurdum”(1) ne demektir? Açıklar mısınız?” KADER TERİMLERİ Allah Mukaddir’dir, Hâlık’tır, Lâtif’tir, Kerim’dir. Yani takdir eder ve plânlar, yaratır, lütfeder, kerem eder. Bediüzzaman bu sıfatları kader terimleriyle ifade eder ve

Devamı

Seyyiatımız nasıl kazadan sayılıyor?

Yakup Bey: “Mesnevi-i Nuriye’de geçen, ‘Seyyiatım da senin kazandandır. Eğer atan olmasaydı helak olurdum” der.” Cümlesini açıklar mısınız? Seyyiatımız nasıl kazadan oluyor?” KADER, KAZA VE ÂTÂ Veya sondan başa doğru ifade edelim: Âtâ, Allah’ın lütfu ve ihsanı; kaza hükmün icrası; kader ise verilen hükümdür. Bu üç fiil de Allah’a aittir.

Devamı