İffetimiz izzetimizdir

S. B. Rumuzlu okuyucumuz: “İffet ne demektir? Hayatımıza neler getirir? İffetsizlik nelere sebep olur?” İffet, kendini kontrol etmektir İffet, sözlükte edep, haya, vakar, gözü tokluk, namusluluk, dürüstlük, şereflilik, ahlâklılık, izzet, haysiyet, haram malda gözü olmama, haramdan sakınma, helâlden başkasına istekli olmama ve hakkı olmayan şeye karşı müstağni olma hali gibi

Devamı

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Konya Beyşehir’den Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi var: ‘Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa ehl-i ilmin imanlarını tashih edip kurtarıyor.’ Bu cümlenin manasını açıklar mısınız?” İMANLARI TASHİH EDİYOR Bediüzzaman Hazretleri bahsettiğiniz mektubu, Kastamonu’da iken, Barla’daki talebelerine (rahmetullahi aleyhim) hitaben yazıyor. “Ben, oradaki talebeleri ve dostları

Devamı

Kibre karşı kibir sadaka mıdır?

Orhan Bey: “‘Kibre karşı kibir sadakadır’ derler. Bu söz doğru mudur? Doğru ise açıklar mısınız?” MÜ’MİNE KARŞI KİBİR HARAMDIR Mü’min kibirlenmez. Fakat izzetini yere de düşürmez. Mü’min gerektiği yerde tevazu sahibi, gerektiği yerde izzet sahibidir. Kur’ân, “Muhammed Allah’ın Resulüdür. Beraberinde olanlar kâfirlere karşı çetin ve izzetli, birbirleri arasında merhametlidirler.”1 buyuruyor.

Devamı

Kibir ne zaman salih amel olur?

Orhan Bey: “‘Kibre karşı kibir sadakadır.’ derler. Bu söz doğru mudur? Doğru ise açıklar mısınız?”   Mü’min kibirlenmez. Fakat izzetini yere de düşürmez. Mü’min gerektiği yerde tevazu sahibi, gerektiği yerde izzet sahibidir. Kur’ân, “Muhammed Allah’ın Resûlüdür. Beraberinde olanlar kâfirlere karşı çetin ve izzetli, birbirleri arasında merhametlidirler.”1 buyuruyor. Yine Kur’ân’da Allah’ın

Devamı

İktisat nedir? Ne değildir?

Nuray Arslan: “İktisat nedir? İktisat etmek neden güzeldir?”   İktisat, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin risâlelerinden birinin adıdır. Üniversitelerimizde de birer alan adıdır iktisat. Demek, iktisadı bilmek ve uygulamak gerek fert olarak, gerek toplum olarak, gerek dünyevî, gerekse uhrevî açıdan, hayatımızın, başarımızın, maddî-mânevî yükselişimizin, refah seviyemizin, zenginliğimizin, çalışkanlığımızın, rızkımızın, kanaatimizin, tevekkülümüzün, şükrümüzün,

Devamı

İmânın izzeti ve küfrün gururu

Şanlıurfa’dan Semîre Uluç: “Sâd Suresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebu Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi hususî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu müjde başkası için de geçerli mi?” Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimizin (asm) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet ve sebata karşı,

Devamı

İmanda izzet, küfürde kibir

Şanlıurfa’dan okuyucumuz: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu ne demektir? Bu müjde başkası için de geçerli mi?” Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet ve

Devamı