Sünnete niyetle talip olmak

Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 9. Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyye bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarane ve iltizamkârane talip olmak herkesin elinden gelir.’ deniyor. Sünnete bilfiil uymanın önemini belirterek, bu kapsamda nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiğini yazar mısınız?” SÜNNETE UYMAK KUR’ÂN EMRİDİR Peygamber Efendimiz’e (asm) itaat etmek Kur’ân’ın emirlerinin

Devamı

Ümmetim dalâlet üzere ittifak etmeyecektir

Ercan Bey: “’Ümmetim dalâlet üzere ittifak etmeyecektir. Siz bir ihtilâf gördüğünüzde sevad-ı azama tâbi olunuz’ hadisini açıklar mısınız?”   Dalâlet üzerinde birleşmemenin, Hazret-i Muhammed’in (asm) ümmetinin mühim bir imtiyazı olduğu anlaşılıyor. Böyle bir mümtaz şahsiyete (asm) ümmet olduğumuz için Rabb-i Rahîm’imize ne kadar şükretsek azdır. Mensubu bulunmakla şeref duyduğumuz “ümmet”in,

Devamı

Namazda Şafii mezhebini taklit

Gemlik’ten isim belirtmeyen okuyucumuz: “Bildiğim kadarıyla Şâfiî mezhebinde sünnetler ikişer rek’ât kılınmakta. Bu durumda Hanefî bir imama ittibâ edilir mi?” İmamın dört mezhepten birisine göre amel ediyor olması, diğer mezhep tâbilerinin namazda kendisine uymaları için yeterlidir. Cemaat fertleri farz namazda imama uyarlar; sünnet namazda kendi mezhepleri hükümlerince amel ederler.

Devamı