Georgeus’un imanı

Trabzon’dan Bilal Şahintürk: “Yüce Allah sonsuz âdil ve merhamet sahibi. Buna imanımız kat’î. Ancak mü’min bir ailede doğup taklidi iman sahibi olan ve çok günahlara giren ve ömrünü kıymetli hiçbir iş yapmadan tüketen bir mü’min şayet imanını kaybetmeden ölürse ebedî saadet kazanıyor. Gayri Müslim bir ailede doğan kimse çok müdakkik,

Devamı

İslâm’ın hakikî, nisbî ve izafî emirleri

Necdet Atıcı: “Milliyet içinde İslâmiyet ışıklandı, ihtizaza geldi. Zira milliyetimizin ruhu İslâmiyet’tir; hakikî ve nisbî ve izafîden mürekkeptir. Başka millete benzemiyoruz.”1 Hakikî ve nisbî ve izafî boyutları açabilir miyiz? HAKİKÎ EMİRLER   İslâmiyet hakikî emirler ile nisbî ve izafî emirlerden müteşekkil bir dindir. Hakikî emirlerden maksat, göreceli olmayan, şartlara göre değişmeyen,

Devamı

Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz

İsmail Subaşı Bey: “Barla Lâhikası’nda, ‘Seyda’nın bintü’l-fikri o güzel kıza, Hulûsi ile Abdülmecid’den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Mahrem olanlar da, bu hususta nâmahremdir.’ cümlesinde kast edilen mahremiyet nedir?” Yedinci Kısmın Önemli İşaretleri Bu cümle, Hulûsi Bey’in Barla Lâhikası’nda geçen bir mektubundandır ve Abdülmecid Efendi’ye aittir. Hulûsi Ağabey, Yirmi

Devamı

Doğru İslamiyet ve İslamiyet’e layık doğruluk nedir?

Tokat’tan Nuri Kapusuz: “Doğru İslamiyet ve İslamiyet’e layık doğruluk nedir?” Doğru İslamiyet, emredildiği şekilde anlaşılan, yanlış algılara, yanlış uygulamalara, menfaatlere, siyasete, devlete, dini taassuba, taklide ve konjonktürlere kurban edilmeyen İslam anlayışına denir. İslamiyet’e layık doğruluk ise, doğru diye yaşadığımız ve doğru olduğuna inandığımız süreci, hali, davranışları doğrudan nasslarla, vahiyle, ayet

Devamı

Dünya nasıl hayvana benziyor?

Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?” RİSALE-İ NUR’DA HAYAT VE VAHDET Risale-i Nur’un ekser yerinde hayatla vahdet birlikte ele alınır. Hatta vahdetin, yani Kâinat Hâlık’ının birliğinin en açık delillerinden birisi olarak hep hayat nazara verilir. Üstad Bedîüzzaman, hayatı bazen kâinatla,

Devamı