Selam Allahın emridir

Rüştü Bey: “Soğuk davranana selâm verilir mi? Selâmını almayacaksa boşuna gider deniyor? Selâm vermek şeâir ölçüsünde bir sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) selâmı sevginin ve kaynaşmanın anahtarı, sevgiyi ve kaynaşmayı îmânın mühim bir lâzımı, imanı da Cennetin vazgeçilmez bir şartı îlan etmiş ve “Aranızda selâmı yayınız” buyurmuştur. Selâmı en iyisiyle vermek,

Devamı

Risâle-i Nurda Cevad ismi

“Risâle-i Nur’da Cevad ismini açıklar mısınız?” Cevşenü’l-Kebir’de geçen Allah’ın güzel ve eşsiz esmasından birisi de Cevâd ism-i şerifidir. Cevşen’de bu güzel isim üç yerde “Zü’l-Cûd” (Sonsuz cömertlik sahibi) biçimiyle geçiyor. Bir cümlede ise: “Ya ecvedü min külli cevad” (ey cömertlerin en cömerdi) şekliyle geçiyor. Bu güzel isim bize anlatıyor ki,

Devamı

Melaike kavramı üzerine

Murat Bey: “Melâike ne demektir? Mâhiyeti nedir? Câmi’üs-Sağîr’de çocukları melek isimleri ile isimlendirmeyi yasaklayan bir hadîs okudum. Hikmeti nedir? Meleklerle insanlar arasında üstünlük derecesi var mıdır? Varsa nasıldır?”   Lügatte güç, kuvvet, haberci, elçi mânâlarına gelen melek; fıtratları sâfî ve mâsûm bulunan, Allah’ın emirlerini harfiyen yerine getiren, nûrdan yaratılmış varlıklara

Devamı

Özel isimlere saygı

Sinan Tekin: “İnsanlara Peygamberimizin isimleri, Kur’ân-ı Kerim’den isimler veriliyor. Sonra bu isimlerin yazıldığı kâğıtlar yerlerde geziyor ve insanlar bunları çöpe atıyor, üstüne basıyor. Bu doğru bir şey mi?”   Hüsn-ü zan yapma imkânı varken sû-i zan yapmaya ve niyetinizin sıhhatini bozmaya gerek yoktur. Niyetinizi bozmayın ve sahih tutun. Yerde bir

Devamı

Çocuğa isim vermek

G. Kılınç: “Kayınvalidemin ismi Naile ve ben bu ismi kızıma vermeyi düşündüm. Fakat biraz araştırma sonucu put ismi olduğunu öğrendim. Türkçe karşılığı muradına ermiş anlamında. Huzursuz oldum. Evladıma bu ismi vermem mahşerde onu utandırır mı benden hak ister mi? ” Naile muradına, umduğuna ve rahmete ermiş kadın demektir. Put ismi

Devamı

Ticaret

Van’dan Atta Beyaz: “Esnaftan hesap açıp eşya alıyoruz. Bazı esnaf eşyanın fiyatını değil, eşyanın ismini yazıyor; ay başında eşyanın fiyatı neyse onu alıyor. Altında da böyle yapıyor. Bunun hükmü nedir?” Meşrû bir alış-verişte; satıcı ve alıcı alışveriş esnasında eşyanın fiyatı üzerinde mutabık kalması gerekir. Eğer mal veresiye alınıyorsa, satıcının bu

Devamı

Isimsiz Gıybet

Naile TERZİ: “İsim vermeden bir şahıs hakkında gıybet edilir mi? Mesela falanca şöyle birisi diye. Böyle yapınca gıybete girer mi?” Bir Müslüman’ın kusurları, onun gıyabında, başkasının yanında tartışılmaz, araştırılmaz, soruşturulmaz. Konuşan kimsenin isim vermemesi, adı bilinmeyen kimsenin gıybetinin yapılabileceği anlamına gelmiyor. İsim vermemek şüphesiz daha erdemli bir davranıştır. Fakat isim

Devamı