İnsan ya taltif görecek, ya tokat yiyecek!

Yunus Bey: “Câmiü’s-Sağîr 3. Cildde geçen 2256 no’lu “Allah helâl kazanan, tutumlulukla harcayan, fazlasını da fakirlik ve ihtiyaç günü olan Kıyamet için önden gönderene merhamet etsin.” Mealindeki hadisi açıklar mısınız? Önden göndermek ne demektir?”   ÖNDEN GÖNDERMEK Bu hadis-i şerifte bir Peygamber (asm) duâsı vardır. Buna ulaşmanın yolu ise, helâlinden

Devamı

İnsan ruhuna büyük ihsan

Ankara’dan Mustafa Doğan: “Şuâlar, s. 110’da ‘Hem İslâmiyet’i bana ihsan etti….’ paragrafını açar mısınız?” Söz konusu yerde ilgili paragraf şöyledir: “Hem insaniyeti verdi. O insaniyetle o nimet-i vücud mânevî ve maddî âlemlerde inkişaf ederek insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem İslâmiyet’i bana ihsan etti. O İslâmiyet’le

Devamı

Kutlu doğuma binler tebrikler

İsmail Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) ümmetine ve insanlığa olan şefkatini anlatır mısınız?”   Bugün Sevgili Peygamberimizin (asm) kutlu doğumunun 1439. yıl dönümü. Peygamber Efendimizin (asm) doğum gününü yirmi yıldan beri Kutlu Doğum Haftası olarak ilân edip, bu haftayı çeşitli etkinliklerle kutlayan ve hafta boyunca güzel ülkemizde güzel bir atmosfer meydana

Devamı