Peygamberler arası 10 larca derece farkı var mıdır?

Bursa’dan Kemal Akay: “Muhammed (asm) daha büyük olduğu halde, Salli Barik duâsında İbrahim Aleyhisselâm ile mukayese edilmesinin hikmeti ne olabilir?” Derece Bakımından Peygamberler Peygamberler arasında üstünlük caizdir ve vakidir. Bakara Sûresi’nde geçen, “Allah elçileri arasında ayırım yapmayız.” 1 cümlesi bu üstünlüğe mani değildir. Çünkü bunu söyleyen mü’minlerdir ve kast ettikleri,

Devamı

Namazda Hz İbrahim’e neden dua ederiz?

Mehmet Tabak: “Namazda Salli-Barik okunurken diğer peygamberlere değil, Hz. İbrahim’e (as) salâvat getiriliyor. Bunun hikmeti nedir?” Hazret-i İbrahim’in (as) Önceliği Namaza ait olan her şey, taabbüdîdir. Yani, nasıl emredildi ise öyle yapıyoruz. Aklın muhakemesine bağlı değildir. İbadetin taabüdî oluşu, tamamen vahiy mahsulü oluşu, içinde beşer düşünüşünün ve tedbirinin olmayışı demektir.

Devamı

Ateşin itaati

İstanbul’dan okuyucumuz: “Hazret-i İbrahim’in (as) atıldığı ateş soğuk olsaydı buz olacaktı; selâmetli olduğu için suya dönüşmüş deniyor; doğru mu?” Ateş Allah’a itaatkârdı. İbrahim Aleyhisselâm putperestlerle çok uğraştı, onlara tevhid inancını tebliğ etti. Ama dinlememekle beraber, puta tapmaya devam ettiler. İbrahim Aleyhisselâm onlara: “Allah’ı bırakıp da size ne bir fayda, ne

Devamı