İntihar edenin durumu nedir?

Üzgün Baba rumuzlu okuyucumuz: “Bundan dört yıl önce hafız olan oğlum kendini astı. Hâlâ çok üzgünüm; aklımdan çıkmıyor. Oğlumun durumu nedir? Oğluma dua edebilir miyim?” ALLAH’IN RAHMETİNDEN ÜMİDİMİZİ KESMEYELİM Öncelikle üzüntünüzü paylaşıyoruz. Taziyetlerimizi sunuyor ve güzel evlâdınıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İntihar büyük günahlardandır. Fakat dört yıl önce gerçekleşmiş bir olay

Devamı

Meşveretin fazileti ve hükmü­

Ma­lat­ya’dan İh­san Sa­rı: “Meş­ve­re­tin de na­maz gi­bi farz ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Bu doğ­ru mu? Meş­ve­ret­siz yap­tı­ğı­mız iş­ler­den ne de­re­ce so­rum­lu­yuz?” MEŞ­VE­RET, AL­LAH’IN EM­Rİ­DİR Al­lah meş­ve­ret et­mek­ten müs­tağ­nî­dir. Fa­kat in­sa­nı, me­lek­ler­le ‘meş­ve­ret et­tik­ten’ son­ra ya­rat­tı. Al­lah’ın meş­ve­re­te ih­ti­ya­cı el­bet­te yok­tu. Fa­kat Al­lah kâ­i­na­ta mey­ve o­la­rak ya­ra­ta­ca­ğı bu ye­ni cin­sin ha­ya­tın­da, ö­nem­li bir

Devamı

Tâdil-i erkânın önemi ve hükmü

Amasya’dan okuyucumuz: “Namazda tadil-i erkân ne demektir? Namaz için önem derecesi nedir?” NAMAZIN RÜKÜNLERİ FARZDIR Namazın altısı namaz dışında, altısı da namaz içinde olmak üzere on iki farzı bulunmaktadır. Bu farzlardan namazın içinde olanlara aynı zamanda “rükün”de denmektedir. Yani namazın, üzerine bina edildiği ana çatı demektir. Bir bina düşünün; temel,

Devamı

Sakın, namazını küçümseme!

Melike Hanım: “Namazı huşû içinde kılabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? İsteksiz kıldığım namazların durumu ve hükmü nedir?” Namazda tek bir noktayı düşünmeliyiz: Namaz bizim fıtrat ve yaratılış borcumuzdur. Biz farkında olmasak da, hissetmesek de, hiçbir şekilde huşûu yakalayamasak da, Allah’ın huzurundaki en fazîletli, en sevimli, en güzel, en makbûl, en

Devamı

Dua kapısı

Uğur Bey: “Allah’ım bizi dâvâmızda katında bir ruh ile teyid eyle.” ne demektir? Nasıl bir duâdır? Buna ulaşmanın yolları nelerdir?”   Hiçbir alanda duâ kapısı kapalı değildir ve duânın kapsamı sınırsızdır. Hayırlı iş ve faaliyetlerimizde Cenâb-ı Hakk’ın emir ve inayetiyle yardımını talep eden bir duâ metni olan bu ifade, kendisine

Devamı

Kabir ziyareti ahireti hatırlatır

Eyüp Bey: “Kabir ziyaretinin hükmü nedir? Nasıl ve ne amaçla yapılır? Kabirde yatan kişiye faydası olur mu?” Kabir ziyareti yaparak bizden önce gidenleri duâmızla hatırlamak sünnettir. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) önceleri hurafelere zemin oluşturmasın diye kabir ziyaretini yasaklamışsa da, daha sonra, ölülere duâ edilmesi ve ölümden ibret alınması hikmetlerine binaen

Devamı

Vacip ibadetlerin hükmü

Atilla Bey: “Vacipleri yapmak mecburi midir? Meselâ vitir namazını kılmak gibi. Eğer mecbursa neden farzdan ayrı tutuluyor?” Şafiilerin sünnet-i müekkede, Hanefilerin vacip dediği kimi ibadetler vardır ki, hüküm olarak sünnet ile farz arasında bulunmaktadırlar. Yani vacipleri yapmak farz derecesinde mecburi değildir. Fakat hüküm ve kuvvet değeri sünnetten ileridir. Bu durumda

Devamı