Vacip ibadetlerin hükmü

Atilla Bey: “Vacipleri yapmak mecburi midir? Meselâ vitir namazını kılmak gibi. Eğer mecbursa neden farzdan ayrı tutuluyor?” Şafiilerin sünnet-i müekkede, Hanefilerin vacip dediği kimi ibadetler vardır ki, hüküm olarak sünnet ile farz arasında bulunmaktadırlar. Yani vacipleri yapmak farz derecesinde mecburi değildir. Fakat hüküm ve kuvvet değeri sünnetten ileridir. Bu durumda

Devamı

Şâfî kişinin hanefi imama tabi olması

Ahmet Bey: “Hanefî imama tâbi bir Şâfîinin, sabah namazında kunut duâası okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?”   Sabah namazında ve Ramazanın son yarısında vitir namazlarında kunut duâsı okumak Şafiîlerce sünnettir. Hanefîlerde ise kunut duâsı bütün yıl vitir namazlarında okunur. Yüce dinimizde farklılıklar zenginliktir, genişliktir, rahmettir, güzelliktir; ama problem

Devamı

Seferi namazı

Afyon’dan okuyucumuz: “Okuma programları için bir hafta süreyle değişik illere gidiyoruz. Öğrenciler soruyorlar: ‘Seferî miyiz?’ diye. Namazı tam kılmamız mekruh mudur?” Seferde ihtiyaç yoksa namazı tam kılmak günah olmadığı gibi, mekruh da değildir. Çünkü burada emre itaatsizlik yoktur. Konuyla ilgili emir şöyledir: “Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size bir kötülük

Devamı

Sünnetlerin yerine kaza namazı kılmak

Haşim Ekinci: “Çoğu zaman namaz kılıp, bırakıyordum. Namazda devamlı olmak bana biraz zor geliyordu. Şimdi tamamen kılmak istiyorum. Hanefî’yim. Sünnetlerin yerine hep kaza namazlarımı kılabilir miyim?”   Öncelikle, namaza başlamanızı tebrik ediyorum. Allah daim kılsın. Âmin. Kaza namazları zimmetimizde bulunan ve kılmaya borçlu olduğumuz “farz namazlardır”. Kaza namazlarının sevap ve

Devamı

İmam Mâtürîdî

Nurettin Bey: “İmam Matüridi kimdir? Tanıtır mısınız?”   Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Matürîdî, Semerkant şehrinin Matürid Köyünde doğdu. Hicrî 238 (M. 853)’de doğduğu kabul edilen Matürîdî’nin ölüm tarihi 333 (M. 944)’tür. Ehl-i sünnet vel-cemaatın kelâm ilmindeki reisleri iki zattır. Bunlardan birisi Hanefî, diğeri Şafiî’dir. Hanefî olanı, Ebû Mensur

Devamı

Mezhepler ve namazda kıraat

Abdullah Bey: “Ben Hanefî mezhebine mensubum. Fakat farz namazlarda Şâfiî’ye ittibâen imamın arkasında Fâtihâyı okuyorum. Bunun bir mahzuru veya fazileti var mı?”   Cenâb-ı Hakkın emirleri iki türlüdür: 1- Kesin emirleri, 2- Bize tercih hakkı veren emirleri. Allah’ın kesin emirlerini yerine getirmemiz farzdır. Yapmadığımızda azap vardır. Bize tercih hakkı veren

Devamı