Nurcular neden siyaset yapmazlar?

Kütahya’dan Recep Ziftçi: “12. Şuada bir mektupta (s. 323h) ehl-i hak üç durumda da haksız bulunuyor. Bu konuyu açar mısınız?” Hizmetin Arı-Duruluğu Üstad Bediüzzaman hazretleri bütün ömrü hayatında dine, imana ve Kur’ân’a, en saf haliyle, arı duru biçimde, dine din olduğu için, imana iman olduğu için, Kur’ân’a Kur’ân olduğu için

Devamı

Hakikat Nurları nazlıdır; her akla gelmez

Muhammet Reha Ünverdi: “17. Lem’a 10. Nota’da yer alan Marifetullah’ın üç şahidinden ne anlamalıyız?”   Aklın Hakikatlere Kapalı Hâli İnsan akıl sahibidir. Aklıyla bilgi edinir. Fikriyle bilgiyi muhakeme eder. Düşüncesiyle bilgiyi analiz eder ve kullanır. Fakat insanın ulvî duyguları akıldan ibaret değildir. İnsanda akıldan başka kalp, vicdan, ruh, sır, ahfa

Devamı

Meşveret ve sadakat imtihanı

Zülfikâr Balpetek: “Meşveret ve sadakat kavramlarını açar mısınız? Kime sadakatli olacağız?”   Benim Bir Reyim Var Meşveret, Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân’dan ve Asr-ı Saadetten aldığı ve bir hizmet metodu olarak ortaya koyduğu sistemin adıdır. Bediüzzaman bu çerçeveyi şöyle çiziyor: “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil eden has

Devamı

Bir demet hakikat balı

Konya Seydişehir’den Nihat Sarıaltın: “Muhakemat sayfa 21’deki Hatimede ‘haczetmesine de sebep olur’ cümlesini nasıl anlamalıyız?” Bediüzzaman, bahsettiğiniz Hatime’de bazı içtimaî kural ve alışkanlıklarımızı İlâhî kurallarla tadil ediyor. Yani eleştirip doğrusunu gösteriyor. Cümleleri tek tek ele alalım: İHSAN-I İLÂHÎ KİŞİYE YETER! “İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir.”1 Kişiyi şımartmayacak, şükrüne vesile

Devamı

Muhakemat’ta mecaz ve hakikat

Rüştü Bey: “Muhakemât’tan Beşinci Mukaddime’nin izahını yapar mısınız?” Edebî sanatlar, hakikatlerin anlaşılmasında birer merdiven, birer basamak vazifesi yaparlar. Kendileri hakikat değildirler, hedef değildirler, maksut değildirler; Fakat hakikate ulaştıran vasıtadırlar. Derin mânâların taşıyıcısıdırlar. Hedefe götüren araçtırlar. Maksuda götüren yoldurlar. Yol maksut zannedilmemeli, araç hedef kabul edilmemeli, vasıta ve basamak maksat yapılmamalı,

Devamı

Doğruları tavsiye ederken

Hasan Basri Evci: “İslâmiyet’i yaşamayan yanlış şekilde büyümüş birini düzeltmeye çalışıyorsunuz. Başarı elde edemiyorsunuz. Neden? Ki iyi bir şey yapılmaya çalışılıyor. Hidayeti sadece Allah verir, biliyorum. Ama o insanı biz düzeltemeyince çok üzüntü duyuyoruz. Kendimizi çok yıpratıyoruz. Çare nedir sizce bu konuda? Ya da ne okumalıyım cevap için. Bir de

Devamı