“Sizden hiç biriniz namaz kılmadan önce kurban kesmesin´´ hadisi ile anlatılmak istenen nedir?

Ankara’dan arayan M. Ö.: “Sizden hiç biriniz namaz kılmadan önce kurban kesmesin” hadisi ile anlatılmak istenen nedir? Bu hangi namazdır? Namaz kılmayan birisi kurban kesemez mi?”   Bu hadis kurban kesme vaktini tayin ediyor. Yoksa namaz kılmayanın kurban kesmeyeceği gibi bir hüküm taşımıyor. Anlatılmak istenen, kurban kesme vaktinin, bayram namazı

Devamı

Âyetler ve yorumlar

Ersin AKBULAK: “Ben bir fizikçiyim. İmkânlarım ölçüsünde Kur’ân’ı okuyorum ve inceliyorum. Kur’ân’da kabir azabı ile ilgili bir işâret görmedim. İşte meselâ, Yasin Sûresi 52. âyet: “Eyvah başımıza gelenlere! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? O Rahman’ın vaad buyurduğu işte buymuş. Gönderilen peygamberler doğru söylemişler” der. Fatır Sûresi 22. âyet: “Dirilerle ölüler

Devamı

Fırat´ın suyu kırmızı akar

Ermenek’ten Haydar Açıkbaş: “Dicle ve Fırat arasında çıkacak savaşla ilgili Peygamber Efendimiz (asm) neler bildirmiş? Bu hadislerin yorumları nelerdir? Bu rivâyetlerin günümüzdeki olaylarla ne derece ilişkisi vardır?”   Bir toprak ve belde hakkında kader hükmünü verdi mi, artık bu hükmün şöyle veya böyle işlediğini görüyoruz ve ürperiyoruz. Allah’a sığınmalıyız ki,

Devamı

‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadis-i Şerifi

İstanbul’dan okuyucumuz: “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” hadisini açıklar mısınız?” İslâmiyet şefkat dinidir. İslâm peygamberi Hazret-i Muhammed (asm) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İslâm Dininin canlılara şefkati, merhameti ve hizmeti el üstünde tutması ve teşvik etmesi, Allah’ın birer masnûu olan canlıların başıboş olmadıklarını, tesadüf oyuncağı olmadıklarını, kıymetsiz bulunmadıklarını ve Hâlık

Devamı

Nazardan korunmak için

Adana’dan bayan okuyucumuz: “Nazar var diye üç ihlâs ve bir fâtiha okuyarak nazarlı kimsenin başında tuz çeviriyorlar. Bu işlem ne derece doğrudur? Başkalarına nazarımız değmemesi için nelere dikkat etmeliyiz?”Antalya’dan bayan okuyucumuz: “Cinlerle nazar arasında bağlantı var mıdır? Cincilere şifâ için ve nazardan korunmak için okutmak câiz midir? Bunun için nelere

Devamı

Kadının örtüsü

Sivas/Kangal’dan Şefika Bahadır: “Kadının bir saç telinin bile görünmesinin dînimizce zinâ hükmünde olup olmadığını ve kadının örtünmesinin hikmetini âyet ve hadisler ışığında açıklayabilir misiniz?” Dinimiz ölçü ve denge dinidir. Her olumsuz davranışın cirmi kadar günahı, günahı kadar da mânevî mes’ûliyeti vardır. Bir günahtan caydırmak için daha ağır bir günahın adını

Devamı