Duâmız olmazsa ne değerimiz var?

İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Hadisi izah eder misiniz sırf bu duâyı etsek her şeye kâfi olur mu? Ebû Ümâme anlatıyor: Resûlullah (asm) öyle çok duâ ederdi ki bir kısmını ezberleyemezdik. ‘Ey Allah’ın Resûlü, çok duâ ediyorsun bir kısmını ezberleyemiyoruz!’ dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: ‘Size bütün bunları kapsayan bir duâ öğreteyim

Devamı

Nasıl bir mahşere gidiyoruz?

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Şu hadisi açıklar mısınız: “Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin Allah, yoluna girmeye zaman ve fırsat bulamama konusundaki mazeretini ortadan kaldırmıştır.” (Camiü’s-Sağir, 8867) DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR    İnsanlar zoru gördüklerinde hep mazeretçidirler. Sığınabilecekleri küçük bir ışık, kırık bir dal varsa ondan imdat beklerler, ona sığınmaya çalışırlar.

Devamı

Boynuzlu koçla boynuzsuz koçun muhakemesi

Kırklareli’nden Hikmet Öztekin: “Hadiste geçen, ahirette boynuzlu koç ile boynuzsuz koçun muhakemesinden ne anlamalıyız?” AHİRETTE  KUL HAKKI Söz konusu hadis şudur: “Her hak sahibine hakkı teslim edilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır.” 1 Bu hadis bize ahirette çok çetin bir yargılamadan haber veriyor. Peygamber Efendimiz (asm)

Devamı

Günahları yakmanın verdiği eşsiz lezzet

İsmail Bey: “Kim Ramazan ayının orucunu inanarak, Allah’tan sevap umarak ve bağışlanma dileyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”1 Hadisinden ne anlamalıyız? KÂRLI BİR PAZAR Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazar”dan 2 geçiyoruz. Farkındayız; değil mi? Bahsettiğiniz hadisten anladığımız, Peygamber Efendimiz’in (asm) bu ayda oruç tutan herkesin

Devamı

İnsanla tövbesi arasına kim girebilir?

Bursa’dan Nuri Angın: “Yüz kişiyi öldürmüş bir adamın tövbekâr olduğu ile ilgili hadisin İsrailiyat olduğu söylendi. Doğrusu nedir? Bu hadis İsrailiyattan mıdır?” TÖVBE ETSEM KABUL OLUR MU? Hadisleri âyetler çerçevesinde ve hadis usûlü perspektifiyle anlamaya çalışalım. Fakat günümüzdeki mebzul hale gelmiş hadis münekkitlerinin mesleğiyle eleştirmeye kalkarsak hadisleri değil, kendimizi kaybederiz.

Devamı

Sıkıntı hadiste mi, nakledenin üslubunda mı?

Bursa’dan Nuri Angın: “Yüz kişiyi öldürmüş bir adamın tövbekâr olup Cennet’e gittiği ile ilgili bir hadis var. Bu hadisin İsrailiyat olduğu, çünkü yüz kişiyi öldüren adamın Cennet’e gidip gitmediğinin bilinemeyeceği söylendi. Doğrusu nedir? Bu hadis İsrailiyattan mıdır?”   BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN İMANI Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günah işleyen adam

Devamı

Ebu Hüreyre (ra) neden çok hadis rivayet etti?

H. B. Rumuzlu okuyucumuz: “Ebu Hüreyre gerçekten güvenilir birisi midir? Neden çok hadis rivayet etmiştir?”   Ebu Hüreyre (ra) bir sahabedir. Hadislerine elbette güvenilir. Fakat Ebu Hüreyre (ra) güçlü bir hafızaya sahip olmakla beraber, fakih değildi. Yani hadisleri ve âyetleri muhakeme etmez ve hüküm çıkarmazdı. Bazen rivayetleri arasında nesholmuş, hükmü

Devamı