Üç şeyde gaflete dikkat

Bir okuyucumuz: “Peygamberimiz (asm) ‘Gaflet şu üç şeyde olur: Allah’ı anma meselesinde, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar geçen sürede ve kişinin ne derece borca girdiğini düşünmeden ödeyemeyecek kadar borç alması halinde1’ buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlayalım?   Bahsettiğiniz hadiste Peygamber Efendimiz (asm) zafiyet açısından kör noktalarımızı bildiriyor. Gaflet,

Devamı

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

Ömer Bey: “1- Mesnevî-i Nûriye’nin 181. sayfasında ‘ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab’ diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız? 2- Peygamberimiz (asm) ‘Gaflet şu üç şeyde olur: Allah’ı anma meselesinde, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar geçen sürede ve kişinin ne derece borca

Devamı

Nefisle sürekli hesaplaşmalı

Ömer Bey: “Üç sorum var: 1- Câmiü’s-Sağîr’de, “Gaflet şu üç şeyde olur: Allah’ı anma meselesinde, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar geçen sürede ve kişinin ne derece borca girdiğini düşünmeden ödeyemeyecek kadar borç alması halinde” 1 diye bir hadis okudum. Bu hadisi kısaca açıklar mısınız? 2- Mesnevî-i Nûriye’nin 181.

Devamı

Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hâli değildir

Erdal Bey: “Hizbü’l-Envari’l-Hakaikı’n-Nuriye’yi Arapça esasından okurken mânâsını bilemediğim için bir derece gaflet içerisinde okuyorum, zihnim başka şeyler ile meşgul oluyor. Fakat böyle okumak duânın şartlarına, icaplarına, gereklerine uygun olmadığını düşünerek soruyorum, acaba onun yerinde Türkçe tercümesi okunması daha efdal olmaz mı? Cenâb-ı Hakkı nasıl tesbih ve tahmid ettiğimi bilerek ondan

Devamı

Uyku nimetini kullanırken

Ayşegül Hanım: “Uyku gaflet midir, nimet midir? Yatmada sünnet olan hususlar nelerdir?” Yaratılışı gereği, insan, gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Uyku, ihtiyaç ölçüsünü aşmadıkça nimettir. Kur’ân’da Cenâb-ı Hak, “Uykunuzu dinlenme vakti kıldık”1 âyetiyle bu nimete ve bu beşerî ihtiyaca işaret eder. Günde

Devamı