İmamın farklı mezhepten olması

Ahmet Bey: “Hanefî imama tâbi bir Şâfîin, sabah namazında kunut duası okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?”   Sabah namazında ve ramazanın son yarısında vitir namazlarında kunut duası okumak Şafiîlerce sünnettir. Hanefîlerde ise kunut duası bütün yıl vitir namazlarında okunur. Yüce dinimizde farklılıklar zenginliktir, genişliktir, rahmettir, güzelliktir; ama problem

Devamı

Farklı mezhepleri uygulamada nelere dikkat edelim?

Şerife Dayı: “Mâliki’yi taklit eden bir Hanefi’nin gusülde, namaz abdestinde ve namazda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?” Dört Mezhebin de İçtihatları Haktır Bir mezhep sâliki, keyfi olarak değil, fakat ihtiyaç zuhur ettiğinde bir diğer mezhebin hükümleriyle amel edebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü dört mezhebin içtihatları da semavidir ve haktır.(1)

Devamı

Irklar, renkler ve insanlık

Bolu’dan Burhan Alsan: “İnsanlar neden ırklara, milletlere ve farklı etnik kimliklere göre yaratılmıştır?” İNSANLIĞIN ŞİFRELERİ Kur’ân insanlığın atası olarak Hazret-i Âdem’in (as) yaratıldığını bildirir. Hazret-i Âdem’in (as) renginin beyaz mı, sarı mı, siyah mı olduğu konusunda ise Kur’ân’da herhangi bir ayrıntıya rastlamayız. Kur’ân ana ilke olarak “insanlık” kavramı üzerinde durur

Devamı

Mezhep farklılığı

Diyarbakır’dan okuyucumuz: “İnsan evlendiği eşiyle farklı mezheplerde ise ikisinden birinin diğerine uyması gerekir mi? Kadının erkeğe uyması daha efdal midir? Her iki eş kendi mezhebi üzere amel etmeye devam edebilir mi? Erkek bu konuda eşini kendisine uydurmak ehliyetine sahip midir?”   Mezhep seçimini genelde aile ocağında yaparız. Ailemizde bize hangi

Devamı

Cennet-âsâ bir bahar

Yusuf Bey: “Bedîüzzaman’ı çağdaşlarından ayıran en temel özellik nedir?” Bedîüzzaman, Arş-ı Azam’dan gelen Kur’ân ve onun tebliğcisi Hazret-i Muhammed (asm) ile modern çağın akıllı ve zekî insanı arasında köprü kurmuş çağdaş bir İslâm âlimidir. Cehâlet yerine ilim ve mârifet; atâlet ve tembellik yerine çalışkanlık; adâvet ve düşmanlık yerine, dostluk ve

Devamı

Eşlerde mezhep farklılığı

Diyarbakır’dan okuyucumuz: “İnsan evlendiği eşiyle farklı mezheplerde ise ikisinden birinin diğerine uyması gerekir mi? Kadının erkeğe uyması daha efdal midir? Her iki eş kendi mezhebi üzere amel etmeye devam edebilir mi? Erkek bu konuda eşini kendisine uydurmak ehliyetine sahip midir?”   Karı kocanın farklı mezheplerde olmaları, kendilerine bazı amelî zorluklar

Devamı

Evlilikte farklı mezhepler

Diyarbakır’dan okuyucumuz: “İnsan evlendiği eşiyle farklı mezheplerde ise ikisinden birinin diğerine uyması gerekir mi? Kadının erkeğe uyması daha efdal midir? Her iki eş kendi mezhebi üzere amel etmeye devam edebilir mi? Erkek bu konuda eşini kendisine uydurmak ehliyetine sahip midir?”   Karı kocanın farklı mezheplerde olmaları, kendilerine bazı amelî zorluklar

Devamı