İki tasavvuf mesleği: Vahdetü’l -vücud ve vahdeti’ş-şuhud

Necat Özdemir: “Risalelerde de geçen vahdetulvücut ve vahdetuşşuhut nedir? Kısaca ve anlayacağımız şekilde anlatır mısınız?” MESLEK OLARAK VAHDETÜ’L-VÜCUD Dokuzuncu Lem’a, Vahdetü’l-Vücudun ince sırları ile ilgili sorulan sorulara cevap sadedinde yazılmıştır. Vahdetü’l-Vücut, varlıkta birlik demek olup, gerçek vücut sahibi olarak sadece Cenâb-ı Allah’ı bilmek, O’nun dışındaki diğer varlıkları Cenâb-ı Allah’ın varlığı

Devamı

Namaz vakitlerinde saat farkı

Güner Bey: “Sabah namazında İstanbul ve İzmir arasında 4 dakika fark varken, bu fark akşam namazında her iki şehir arasında 15 dakikaya çıkıyor. Farkta böylesine aranın açılması nereden kaynaklanıyor?” Cenâb-ı Fâtır-ı Hakîm, dünyamızı bir top gibi yusyuvarlak değil; hafifçe elips biçiminde yaratmış; gece ve gündüzün oluşumu ile mevsimlerin yaratılmasını böyle

Devamı

Hadîs ve vahiy

Selçuk Bey: “Sahabeler bazen Peygamber Efendimiz’e (asm) ‘Bu Allah’ın emri midir? Yoksa senin fikrin midir?’ diyor. Ve bakıyoruz, sahabenin fikri kabul görüyor. Sahabe fikrinin, Peygamber Efendimiz’in (asm) fikrinin, hadisin, kudsî hadisin ve vahyin birbirinden farkları nelerdir?”   Söz ve kelâm sarf etmek, konuşmak, bildiklerini söylemek, görüşlerini aktarmak insanlar için de,

Devamı

Namaz vakitlerindeki farklılıklar

Güner Bey: “Sabah namazında iki şehir arasında meselâ 4 dakika fark varken, bu fark akşam namazında aynı iki şehir arasında 15 dakikaya çıkabiliyor. Farkta böylesine aranın açılması nereden kaynaklanıyor?”   Cenâb-ı Fâtır-ı Hakîm, dünyamızı bir top gibi yusyuvarlak değil; hafifçe elips biçiminde yaratmış; gece ve gündüzün oluşumu ile mevsimlerin yaratılmasını

Devamı

Vahdetü´l-Vücud ve Vahdetü´ş-Şuhud meslekleri

Mehmet Bey: “Muhakemât’ın 133. sayfasında: ‘Fakat ehl-i vahdetü’ş-şuhudun meşrebi fark ve sahv’dir; ehl-i vahdetü’l-vücudun meşrebi mahv ve sekir’dir. Sâfi meşrep ise, meşreb-i ehl-i fark ve sahv’dır” denilmektedir. Burada, ehl-i vahdetü’ş-şühudla, sâfî meşrebin meşrepleri, fark ve sahv olmuş, yani ikisi de aynı olmuş olmuyorlar mı?”

Devamı

Ticarette aynı cins malları değiştirme

Manisa’dan Atilla Böyür: “Kuyumcuyum. Bizler hurda altını alıyoruz; yerine yeni modelden aynı gram (işçiliksiz) altın veriyoruz ve fark alıyoruz. Aldığımız fark câiz midir? Câiz değilse, bu ticâretin ve bu işlemin câiz şekli nasıl olmalıdır?” Söz, Allah Resûlü’nün (asm): * Ebû Sâlih (ra) anlatıyor: Ashabtan birisi: “Yâ Resûlallah! Kötü hurmamızı iyisiyle

Devamı