Allah’ı esmasıyla bilmek

 Leyla Hanım: “Yüce Rabbimizin 99 ismini bilmenin ve ezbere okumanın faydaları nedir?” ALLAH’I İSİMLERİ İLE KAVRAYABİLİRİZ Allah’ın zatını aklımızla kavramamız, gözümüzle görmemiz, beş duyumuzla algılamamız mümkün değildir. Çünkü biz “mümkün” varlıklarız. Allah ise “vacip” varlıktır. Yani bizim varlığımız bütünüyle Allah’ın iradesine ve kudretine bağlıdır. Allah’ın varlığı ise kendinden ve zorunludur.

Devamı

Levh-i Mahfûz ve Esma-i Hüsna

Zonguldak’tan Abdulaziz Bilge: “Levh-i Mahfuz hakkında bilgi verir misiniz? Allah Âlim iken levh-i mahfuzu neden yarattı?” Levh-i Mahfuz Âlim İsminin Bir Tecelligâhıdır Allah levh-i mahfuzu Âlim ismi muktezasınca yarattı. Âlim ismi levh-i mahfuza tecelli etti; var olacakların, yaratılacakların bütün ön bilgisini, bütün programını, bütün plânını, bütün kaderini takdir edip levh-i

Devamı

Selâm Allah’ın isimlerindendir

Osman Bey: “Selâm nedir? Ne değildir? Ehemmiyeti ve fazileti nedir? ‘İlk selâm vermeyen ile konuşmayın’ tarzında hadisler var mıdır? Varsa açıklar mısınız?” Selâm Allah’ın isimlerindendir. Kullarını tehlikelerden sâlim kılan, mahlûkatına esenlik ve selâmet veren Allahü Zülcelâl (cc), Selâm’dır. Cenâb-ı Hakk’ın Kendi Zât-ı Akdes’i her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan sâlim ve

Devamı

Esma-i Hüsnâ’dan Vehhab ismi

Cenâb-ı Allah, Vehhab’tır. Yani kullarına cömertçe veren, mahlûkâtının her ihtiyâcını umulmadık yerlerden bedelsiz ihsan eden, her isteyene karşılıksız, bol, bereketle ve cömertçe ikrâm edendir. Cenâb-ı Hak hastaya şifâ, dertliye devâ verir, musîbete düşene âfiyet hîbe eder, dalâlette olana hidâyet lütfeder, her duâ edenin dileklerini, hikmeti mûcibince yerine getirir.   Cenâb-ı

Devamı

İsm-i Vehhab üzerine

İzmir’den okuyucumuz: “Vehhab ismini kısaca tanıtır mısınız?”   Cenâb-ı Allah, Vehhab’dır. Yani kullarına cömertçe veren, mahlûkatının her ihtiyacını umulmadık yerlerden bedelsiz ihsan eden, her isteyene karşılıksız, bol, bereketle ve cömertçe ikram edendir. Cenâb-ı Hak hastaya şifa, dertliye devâ verir, musîbete düşene âfiyet hibe eder, dalâlette olana hidayet lütfeder, her duâ

Devamı

Allah´ı bilmek üzerine

Leyla Ertokuş: “Yüce Rabbimizin 99 ismini bilmenin ve ezbere okumanın faydaları nedir?”   Biz “mümkün” varlıklarız. Allah ise “vacib” varlıktır. Yani bizim varlığımız bütünüyle Allah’ın iradesine ve kudretine bağlıdır. Allah’ın varlığı ise kendinden ve zorunludur. Allah Teâlâ’nın dışında zorunlu varlık yoktur. Bu hakikati bir ölçüde “Lâ ilâhe illallah” sözüyle ifade

Devamı

Cevşen´de ve Kuran´da Sultan ismi

Burdur’dan Tahsin Bey: *“Allah’ın esmâsı içinde Sultan ismi var mıdır?”   Allah’ın güzel isimleri içinde Sultan ismi vardır. Sultanlık, saltanat sahibi olmak; saltanat ise, güç, kuvvet, iktidar ve hâkimiyet demektir. Kâinat saltanatının Sahibi ve kâinatın Sultan’ı Yüce Allah’tır. Her şeyde tek galip ve üstün Cenâb-ı Hak’tır. O her şeyin Sultan’ıdır.

Devamı