İslâm’ın hakikî, nisbî ve izafî emirleri

Necdet Atıcı: “Milliyet içinde İslâmiyet ışıklandı, ihtizaza geldi. Zira milliyetimizin ruhu İslâmiyet’tir; hakikî ve nisbî ve izafîden mürekkeptir. Başka millete benzemiyoruz.”1 Hakikî ve nisbî ve izafî boyutları açabilir miyiz? HAKİKÎ EMİRLER   İslâmiyet hakikî emirler ile nisbî ve izafî emirlerden müteşekkil bir dindir. Hakikî emirlerden maksat, göreceli olmayan, şartlara göre değişmeyen,

Devamı

Bediüzzaman’ın “Üçüncü Said” dönemi

Ali Karakaş: “Üstad Hazretleri’nin Üçüncü Said dönemi olmadığını iddia edenler var. Bunlar neye dayanıyorlar? Bir cevap verilebilir mi?” İÇTİMAÎ MEFHUMLARI İHYA DÖNEMİ Bediüzzaman Hazretleri’nin Üçüncü Said döneminin olmadığını iddia edenler, onu kör ve sağır okuyanlardır. Onu düzgün okuyanlar, Üçüncü Said dönemini bilirler ve teslim ederler. Bediüzzaman Hazretleri 82 yıllık muhteşem

Devamı

Bediüzzaman gazete okur muydu?

Lazgin Demir: “Gazete çıkarmaya Üstad Hazretleri’nin bakışı nasıldır? Bazıları bunu tenkit ediyor. Bunlara nasıl bir cevap verebiliriz?”   Bir Gazete Haberinin Vesile Olduğu Kükreyiş Bediüzzaman Hazretleri hem Eski Said döneminde, hem Üçüncü Said döneminde gazeteye ilgi duyuştur, yer yer okumuştur, okutmuştur ve makale yazmıştır. Hatta Eski Said Dönemi yazılarının birçoğu

Devamı