Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?

Sedat Bey: “Sıklıkla yaptığımız ‘Ya Rab, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl’ duâsından murad nedir? Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?” Başkasının Mülkünü Kullanıyoruz Bu söz, nefis ve malımızı Cenâb-ı Hakk’a satmamız gerektiğini işleyen Altıncı Sözün sonunda yer alıyor. Anlıyoruz ki: Öyle bir emanetler yumağına sarılmışız ki… Bize

Devamı

Hz. Adem (as) cennetten niçin çıkarıldı?

Yiğit Bey: “1- Hz. Âdem’e yasaklanan Cennet meyvesinin içeriği nedir? Bu yasak Hz. Âdemle Havva’nın cinsel anlamda birlikte olmaları mıdır? Cennet madem helal dairesinde bir mükâfat yeridir. Yasak neden var? 2- Emanet dağlara teklif edilmiş ve dağlar kabul etmemişler. Dağlar bu emanetin ne olduğunu biliyorlar mıydı? İnsanoğlu ise onu kabul

Devamı

Altıncı Söz’de emanet ve şükür

Sedat Bey: “Sıklıkla yaptığımız “Ya Rab, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl” duâsından murad nedir? Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?” Başkasının Mülkünü Kullanıyoruz Bu söz, nefis ve malımızı Cenâb-ı Hakk’a satmamız gerektiğini işleyen Altıncı Sözün sonunda yer alıyor. Anlıyoruz ki: Öyle bir emanetler yumağına sarılmışız ki… Bize

Devamı

Komşunuza iyilik ediniz

Hayrunnisâ Hanım: “Bazı komşularım var; bir tabak yemek götürdüğümde, ‘Biz fakir miyiz?’ diyor, yanlış değerlendiriyor. Bazıları da alınıyor, güceniyor; nasıl davranalım? Komşular arası dengeyi nasıl gözetmeliyiz? Komşuluk ilişkileri nasıl olmalıdır?” KOMŞULAR ARASINDA Komşularla ilgili hak ve hukûka riâyet etmek dînimizin önde gelen emirlerinden. Hem Kitabımız Kur’ân’da, hem de hadis-i şeriflerde

Devamı

Emanette emin olmak

Sedat Bey: “Sıklıkla yaptığımız ‘Ya Rab, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl’ duâsından murad nedir? Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?”   EMANETLER YUMAĞINDA YÜZÜYORUZ Öyle bir emanetler yumağına sarılmışız ki… Bize ait hiçbir şey yok! Ne’miz varsa miri malıdır; saltanat-ı ulûhiyete aittir. Ne’miz varsa, bizde emanettir; mülkiyeti

Devamı

Liyâkat ve dürüstlük

Hasan Bey: “1- İslâm’da liyâkatin önemi nedir? 2- Aldığımız ve sattığımız malı daha ucuza almak için kötülemenin dînî hükmü nedir? İslâm’da yapılan bir anlaşmadan iş bittikten sonra ödeme yapılacağı zaman dönmenin hükmü nedir?”   Liyâkat, bir işe ehil olmak ve bir işe lâyık olmak demektir. İşe hakkını vermek becerisidir. Bu

Devamı