Her ölüm ecel ile gelir

Tahsin Bey: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri 13. Söz’de katil ve maktul hakkında: “Ecel birdir, değişmez. O maktul, her halde, ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı; o katil ise, o kaza-i İlâhiyeye vasıta olmuş.”1 derken, 26. Söz’de, “Biz ehl-i hak deriz ki, “Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul.”2 diyor. Bu cümleleri birbiriyle nasıl telif

Devamı

Ecelin ve suçun bir fiilde toplanması

Tahsin Bayraktar: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri 13. Söz’de kâtil ve maktul hakkında: ‘Ecel birdir, değişmez. O maktul, herhalde, ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı; o kâtil ise, o kaza-i İlâhiyeye vasıta olmuş.’1 derken, 26. Söz’de, ‘Biz ehl-i hak deriz ki, Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul.’2 diyor. Bu cümleleri birbiriyle nasıl telif edelim?

Devamı

İrademiz, ecelimiz ve kaza namazlarımız

Selami Beyaz: “Benim 10 yıllık kaza namazım vardı. Şu an 4 yıllık kaza namazım kaldı. Yalnız ben kaza namazlarını çok çok hızlı kılıyorum. Hocamızın biri namazın farzlarını yerine getirirsen yeter, demişti. Bunları yerine getiriyorum. Sûreleri hızlı okumak ve namazı hızlı kılmak yeterli mi? Acaba benim namazlarım kabul oluyor mu? Bir

Devamı

Atmasaydı ölecek miydi?

Tahsin Bayraktar: “13. Sözün İkinci Makamı Üçüncü Noktasında deniyor ki, ‘Ecel birdir değişmez. O maktul her halde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise kaza-yı İlâhiye’ye vasıta olmuş’ deniyor. Kader Risalesinde ise ‘Biz ehl-i hak deriz ki: ‘Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul’1 deniyor. Bu iki konuyu birlikte nasıl anlayabiliriz?”

Devamı

Ölümü sevmek mi, ölümden korkmak mı?

Birsen Hanım: “Ölümü sevmek mi, ölümden korkmak mı iman-ı kâmilin işidir?” Ölüm Allah’a kavuşmaktır. Bunu bilen ve iman eden mü’min, ölümü severek karşılar. Çünkü mü’min, Allah’a kavuşmayı arzu eder. Allah da mü’mine kavuşmayı arzu eder. Dolayısıyla mü’min, Allah’tan korkar, fakat ölümden korkmaz. Nitekim Allah korkusu da mü’mine yüksek sevap ve

Devamı

Ecel ve kader birdir

Uşak/Akarca Köyü’nden Yüksel Cicik: “Ahzap Sûresi 16. âyet son cümlede, ölümden kaçanların, bundan çok az fayda sağlayacağı yazıyor. Tefhimu’l-Kur’ân’da kaçmaktan çok az fayda sağlanacağı söylenmiş. Bu ne demektir? Bediüzzaman’ın; öldürülen kişinin eceli konusunun bu âyeti yorumlar yönü var mı? Kader-i muallâk ne demektir?” Bahsettiğiniz âyetin meali şöyledir: “De ki: ‘Eğer

Devamı