Tarafgirlik ve tefrika marazı

Hamdi Göcek: “Sünûhat’ta geçen “Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle kavi bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.” ifadesini memleketimizdeki günümüz siyasetini de nazar-ı itibara alarak nasıl anlamalıyız? İzah eder misiniz?” 

Devamı

Yeni Asya gazetesi kimin yanındadır?

Metehan Akkuş: “Zübeyir Abinin “lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz olsun.” dediğini biliyoruz. Ama yine de bazı arkadaşlarımız bir cemaatin gazetesi olmasının ne kadar uygun olduğunu sorduklarında tatmin edecek bir cevap bulamıyoruz. Gazetenin gerekliliğini açıklayabilir misiniz?” YENİ ASYA KENDİ CAMİASINA BAĞLIDIR Bir cemaatin gazetesinin olması neden uygun olmuyor? Düşünen,

Devamı