Ölüm rahmet yüklüdür

Mahzun rumuzlu okuyucumuz: “Mü’min ölüm karşısında dirayetli olmalı ve ağlamamalı diyorlar. Oysa bu kolay değil. Ölüm acı veriyor ve ağlatıyor. Nasıl dirayetli olup ağlamamalı?” ÖLÜMÜN PERDE ARKASI BİLİNİRSE Ölüm evet, acı veriyor, incitiyor ve ağlatıyor. Çünkü insanın ruhu yufka yüreklidir, incedir, kalbi rikkat sahibidir, duyguları şefkat yüklüdür. En yakınındaki birisinin

Devamı

İslâm diyaloğa açıktır

İbrahim Fak: “Dinler arası diyalog konusunu dinimizce izah eder misiniz? Peygamberimiz (asm) zamanında bu diyalog çalışmaları var mıydı? Kimileri dinde diyaloğun olamayacağını söylüyor.”   İslâm dini diyaloğa kapalı bir din değildir. Esasen diyalog kapısını kapamak, tebliğ ve teklif anlayışına uygun düşmez. Diyalog kurmadan hasmınızı nasıl tanıyacaksınız, nasıl tebliğ edeceksiniz, neyi

Devamı

Herakliyus’un imanı

H rumuzlu okuyucumuz: “Peygamber Efendimiz (asm) çevre ülkeleri İslâm’a dâvet etmiş midir? Bu dâvetlerin neticesi ne olmuştur?” Peygamber Efendimiz (asm) evrensel tebliğinin bir gereği olarak İslâmiyet’i yalnız Arap kavmine tebliğ etmekle kalmamış, sâir dünya ülkelerini de İslâmiyet’e dâvet etmiştir. O günün büyük krallarından Habeş Kralı bu dâvete inanmış, Rum Kralı

Devamı

Kur´ân´ın asıl davetini unutmayalım

Hollanda’dan Fatih Cenker Eren: “Kur’ân’da on dokuz rakamıyla ilgili tevafuklar olduğunu söyleyenlerin veya ebced hesabıyla Kur’ân’dan tarih çıkarmak isteyenlerin düşüncelerine katılmıyorum. Fakat duydum ki, Saîd Nursî Hazretleri de böyle tevafuklarla veya ebced hesabıyla ilgilenmiş. Bunun sırrı nedir? Bu konuda bir hakikat payı var mıdır?”Denizli’den Abdullah Sarıyıldırım: “Ebced hesabının İslâm tarihinde

Devamı

Müezzinin dâveti

Şanlıurfa’dan Muhammed Ünverdi: Kim müezzinin sesini işitir de, o kimseyi müezzinin dâvetine uymaktan alıkoyan bir engel yoksa onun tek başına kıldığı namaz kabul olmaz.’ (Ebû Davud, Salât, 47) hadisini açıklar mısınız?   Bu hadiste Peygamber Efendimiz (asm) ezan sesini işiten kimsenin namazını cemaatle kılmasının önemini bildirmiştir. İmam Sindî’ye (ra) göre

Devamı

Allah´ın bizim ibâdetimize ne ihtiyâcı var?

İstanbul’dan Adem bey: “Kur’ân bizi ısrarla neden ibâdete dâvet etmektedir? Allah’ın bizim ibâdetimize ihtiyacı var mıdır?”   Niçin ibâdet yaptığımızın cevabı aslında şuur altımızda vardır. Öyle ya, mahlûk ile Hâlık arasındaki nisbet başka ne ile tezâhür eder ve bilinir? Abd’in, en şerefli sıfatı ibâdeti değil midir? Kulun, en izzetli duruşu

Devamı