Kazanç peşinde iken ölmek

Helal rumuzlu okuyucumuz: “Mal uğrunda ölmek kişiye bir manevî mertebe mi kazandırır, yoksa günah mı kazandırır?” Mal Uğrunda Öldürülen Şehittir Hak edilmiş bir mal ile, hak edilmemiş bir mal arasında şüphesiz fark vardır. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”1 Âyetinden anlıyoruz ki, insanın meşrû bir işte, işin hakkını vererek çalışmasından

Devamı

Nur dairesinde neşriyat hizmetleri

İzmir’den Hilmi Çekici, Alanya’dan Remzi Çetin: “Hizmetlerimiz içinde neşriyatın yeri ve önemi nedir?”İzmir’den Ömer Öçalan: “Kur’ân’ın asrımızdaki en doğru tevili Risale-i Nur; Risale-i Nur’un en doğru tevili Yeni Asya’nın cihadda yerini yazar mısınız?” KALEM VE YAZI Kalem ve yazı Kur’ân’ın hususî iltifatına mazhardır. İlk inen âyetlerde yer alıyor: “Kalem ile

Devamı

Bu zamanda kurtuluş yolu

İsim belirtmeyen okuyucumuz: “Büyük günahlar kaç tanedir? Yedi midir? Hangileridir? Büyük günah işleyen bağışlanır mı?” Helâl dairesi geniştir Günah, Allah’ın yapmamızı yasakladığı davranıştır. Haram dâiresi, helâl dâiresine nazaran dardır; fakat haramların sayısı yedi ile sınırlı değildir. Bizim nazarımız haramların sayısı üzerinde yoğunlaşmaya değil, haramların özünü kavramaya ve onlardan sakınmaya dönük

Devamı

Risâle-i Nûr dâiresinin mahiyeti

K. S. rumuzlu okuyucumuz: “Hazret-i Üstad Yirmi Sekizinci Lem’a’nın On Birinci Nüktesinde, Risâle-i Nur’un dairesi dışında nûr arayan bir kısım talebelerini ikaz ediyor; On İkinci Nüktesinde ise mahkemeye karşı çekimser davranan ve merdane yanaşmayan bazı talebelerini tenkit ediyor. Risâle-i Nur’un dairesi dışında nur aramak ne demektir?” Yirmi Sekizinci Lem’a’nın On

Devamı

Zekât hesabı

Uğur Bey: “Birden fazla evi olan birisi evinin birden fazlasının zekâtını ödeyecek midir? Eğer dairelerinden kira alıyorsa zekât hesabını nasıl yapacaktır? Yine kirada dükkânı olan zekât hesabını nasıl yapacaktır? Birden fazla arabası olan birisi arabalarından birden fazlasının zekâtını ödeyecek midir? Lüks araba zekâta dâhil midir? Ev ve araba zekâta hangi

Devamı