Sevap kazanma hissinde yatan gizli tuzak

H. Aksoy: “İhlâs Risâlesinin Üçüncü Düsturunda, ‘Eğer ‘ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim’ arzûnuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.’ bölümünde geçen, ‘Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir’ cümlesini açıklar mısınız?”   BEN SEVAP KAZANAYIM HİSSİ Bahsettiğiniz bölümde, en masum

Devamı