Kabir hayatından haber veren ayetler

Abdullah Bey: “Âyetlerin çoğu meseleleri detaylı biçimde anlattığı halde, kabir azabından açık bir şekilde bahsetmemesinin hikmeti ne olabilir?” Rahmeti İncitmemeli! Hikmetinden sual sorulmaz. Demek ki, kabir hayatının ve kabir azabının bahs-i Kur’ân’da hakkı o kadardır. Kabir hayatı kişinin kendi ameline göre tezahür ediyor. Orada azabın ve mükâfatın nasıl olduğu konusunda,

Devamı

Kıyamet koparken berzah âleminde tekrar mı öleceğiz?

Mustafa Taş: “Bir defa ölüm var ve öldükten sonra berzah âleminde hayat devam ediyor. Peki, kıyamet koparken berzah âleminde tekrar mı öleceğiz? Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.” İnsan bir defa ölür; başka ölmez. Başka bir ölümden haber verilmemiştir. Esasen dünya hayatından berzah hayatına geçmeye ölüm diyoruz. Başka bir ifadeyle insan

Devamı

Duâlarımız âlem-i berzaha nasıl ulaşır?

Mehmet Bey: “Ölenlerimiz için Kur’ân okumak özellikle Yasin Sûresi’ni okumak caiz midir? Yoksa bid’at mıdır? Ölenlere Kur’ân okunmaz diyenler var!” ÖLENLERİMİZE DUÂ EDERİZ Kur’ân ölülere inmedi. Bu tamam. Dirilerin ölü hükmündeki kalplerini diriltmek üzere indi.   Fakat ölüler de Allah’ın kulları ve onlar da Allah kelâmının feyzine ve saadetine muhtaçtırlar.

Devamı

Kabirde gelen rahmet müjdesi

Ömer Bey: “Deniyor ki, kişi kabre girince hesaba çekiliyor, gideceği yer gösteriliyor, amel defterinin sağdan mı, soldan mı verileceği; cennete mi, cehenneme mi gideceği gösteriliyor. Bu bilgiler doğru ise, bu kişi mahşerde neden tekrar hesaba çekiliyor?” BURADA İMAN, ORADA YÜZ YÜZE GERÇEKLER 1- Kul, kendi akıbetini dünyada ümitle, berzahta ise

Devamı

İnsan hayatının güzergâhları

Salih Bey: “İnsan hangi yaşlarda farklı evrelere girer? Bu evreler arasında teklif, ahlâk, edep, sorumluluk bakımından farklılıklar var mıdır?” İNSAN HAYATININ BAŞLANGICI Kur’ân, insan hayatını bezm-i elestle başlatıyor. “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit

Devamı

İnnâ ileyhi râciûn

Âhiret kendisini her an her şekilde hissettiriyor. Ölüm, tecellîleriyle üzerimizde defalarca farkındalık yapıyor. Yani kendisinin farkında olmamızı sağlıyor. Bunun için dinimizde ölümlere dikkat çekilmiştir ve ölenlerle ilgili görevler farz-ı kifaye derecesinde emredilmiştir. Bunun başlıca iki önemli hikmeti vardır: 1- İnsan mükerrem bir varlıktır. Ahirete giderken hürmetle uğurlanır ve Allah’a emanet

Devamı

Kabir ve mahşer

Harun Bey: “1- Kabirde makamlar gösterilir deniyor. Öyleyse ruh mahşere makamını bilerek mi çıkıyor? Bu durumda mahkemenin bir değeri kalır mı? 2- Mahşerden beraat alarak geçen kişi, Sırat üzerinde Cehennem korkusu yaşar mı?” 1- Âhirette hiçbir şey bu dünyadaki gibi cereyan etmez. Dünya teklif yurdu, âhiret ücret yurdudur. Dünya hikmet

Devamı