Mübarek geceler Kur’ân’da var mıdır?

Salih Sütçüoğlu: “Kadir Gecesi’nin dışındaki kandil gecelerinin Kur’ân’da olmadığı, bu gecelerin sonradan Osmanlı döneminde kutlanmaya başlandığı söyleniyor. Bu durumu açıklar mısınız?” KUR’ÂN’DA MÜBAREK GECELER Kur’ân’da zikri geçen mübarek gece üçtür: Leyle-i Kadir, Leyle-i Mi’raç ve Leyle-i Berat. Kadir Gecesi ile Mi’raç Gecesi Kur’ân’da daha açık ifadelerle yer alır. Berat Gecesi

Devamı

Leyle-i Berat ve müjdeler

Bir mübarek gecenin daha bahtına düştü gönlümüz. Günahkârız. Kulluk yapamadık; berata muhtacız. Berat alamadığımız takdirde hesabımız Mahkeme-i Kübra’ya kalırsa, iş vahim! Ne olur hâlimiz? Ya burada, bugün, bu an, sevimli af ve berat; ya orada, o gün, şiddetli hesap ve adalet! Tercih bizim; takdir Erhamü’r-Râhimîn’in. Müjdeyse büyük! Resûlullah Efendimiz (asm)

Devamı

Bir müjde habercisi: Leyle-i Berat

Bir mübârek gecenin daha şefkatli kucağına düştü gönlümüz. Günahkârız. Kulluk yapamadık; berata muhtâcız. Berat alamadığımız takdirde hesabımız Mahkeme-i Kübrâ’ya kalırsa, ne vahim! Ne olur hâlimiz? Ya burada, bugün, bu an, sevimli af ve berat; ya orada, o gün, şiddetli hesap ve adâlet! Tercih bizim; takdir Erhamü’r-Râhimîn’in. Müjdeyse büyük! Resûlullah Efendimiz

Devamı