Allah yardımını esirgemez

Uğur Bey: “Allah’ım bizi dâvâmızda katında bir ruh ile te’yid eyle.” Ne demektir? Nasıl bir duâdır?”   Hiçbir alanda duâ kapısı kapalı değildir ve duânın kapsamı sınırsızdır. Hayırlı iş ve faaliyetlerimizde Cenâb-ı Hakk’ın emir ve inâyetiyle yardımını talep eden bir duâ metni olan bu ifâde, kendisine peygamberlik görevi verilen Hazret-i

Devamı