Allah, dilediğini dilediği gibi yaratmaya kadirdir

29Halit KARA: “Havva Anamızın teşekkülü, yaratılması nasıldır, nasıl anlamalıyız? Allah dileseydi onu da müstakil yaratamaz mıydı? Elbette hiçbir güçlük yoktur, hikmeti nedir?” Esas Olan Yaratılmış Olmaktır Havva Anamızın Hazret-i Âdem’in (as) kaburga kemiğinden yaratılıp yaratılmadığı meselesi bizim açımızdan teknik bir tafsilattır. Esasen kul olarak bizim meselemiz değildir. Kudret eli nasıl

Devamı

Kırkayağın aklını karıştıran sır

Ali Osman Bey: “Mesnevi-i Nuriye’nin 13. Lem’asında geçen, “Sâniin Vacip ve Vahit olduğuna her şeyde iki şahit olduğu…” meselesini açar mısınız? Bu iki şahit nedir?” DUR BİR DÜŞÜNEYİM!! Kırkayağa, “Bu kadar çok ayakla nasıl yürüyorsun?” demişler. Kırkayak: “Dur, bir düşüneyim!” Demiş. Düşünerek adım atmaya çalışmış, aklı karışmış ve yürüyememiş! Bu

Devamı

“Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır” cümlesini açar mısınız?

Gebze’den Gülden Beşiroğlu: “Sözler’de geçen şu cümleyi açar mısınız: ‘Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır.” SEBEPLERİN TESİRİ YOKTUR   Biz kudretin bu dünyadaki tasarruflarını sebepler perdesine sarılmış şekilde görürüz. Doğrudan kudretin tasarrufu olarak görmeyiz. Bunda çok çeşitli hikmetler vardır. Her şeyden önce dünya daru’l-hikmettir. Ahiret ise daru’l-kudrettir. 1 Yani ahirette kudretin tasarruflarını

Devamı

Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?

Mustafa Kaya: “ ‘Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?’ Diyen birisine nasıl cevap verebiliriz?”   Koca gezegenleri, dev yıldızları, azametli küreleri ve sayısız gök cisimlerini kendi yörüngelerinde baş döndürücü hızlarla, fezada sayısız sapan taşları gibi döndüren ve bir sâniye durdurmayan bir Kudret-i Ezeliyenin kaldıramayacağı taş olup olmadığından “söz etmek” bile “abesle

Devamı

Allah´ın irâdesi ve kudreti

İstanbul/Üsküdar’dan Zeynep hanım: “Allah’ın irâdesine ve kudretine göre mümkün olmayan şey var mıdır? Risâle-i Nûr’un bu konudaki yaklaşımı nedir?”   Yerlerden göklere, zerrelerden kürelere, hücrelerden güneş ve yıldız sistemlerine, ferşten arşa bütün kâinâtta; bütün zamanlarda, bütün hareketlerde ve bütün tavırlarda Cenâb-ı Hakk’ın meşîeti, dileği, isteği, tercîhi, emri, irâdesi, kudreti, ilmi

Devamı