Allah’ın ilmi senin bekan için yeter!

Merve Hanım: Mesnevî-i Nûriye 206. sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: “Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir.” Allah İnsana En Yakındır İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena damgası insanı durmadan hırpalamaktadır. İnsan acizdir, yalnızdır,

Devamı