Allah´ın birliği ve Kur´ân´daki “biz´´ ifâdesi

Adem Kuzu: “Cenâb-ı Allah Kur’ân-ı Kerîm’de ben yerine biz yarattık der; neden?” Sakarya’dan N. Baran: “Kur’ân-ı Kerîm’de bazı âyetlerde “Biz yarattık”, “Biz yaptık” şeklinde ifâdeler var. Allah bir olduğu halde, Kur’ân-ı Kerîm’de neden “Ben” yerine “Biz” tabiri kullanılmıştır?”   Cenâb-ı Hak Kur’ân’da kendi Zât-ı Akdes’ini bazan “mütekellim-i vahde”, yani “birinci

Devamı