Allah’ın büyüklüğünü kavramak

Zonguldak’tan okuyucumuz: “Allah’ın büyüklüğünü nasıl kavrayacağız? Bazıları Allah’ı vücutça ve zatça kâinattan büyük olarak tasavvur ediyor. Büyüklük mana itibariyle değil midir?” 1- Allah birdir, tektir ve bütün kemal sıfatlarda en büyüktür. Bütün kâinatı birlik içinde yönetir. Bunu, âlemdeki baş döndürücü nizam ve intizamdan kavrarız. Allah Samed’dir; hiçbir şeye muhtaç değil;

Devamı

Eflâk, Allah’ın mülküdür

Ayhan Taş: “Allah’ın büyüklüğü ile eflâk arasındaki ilişki nedir?” Eflâk; felekler, semalar, gökler, küreler, zamanlar, bahtlar, kaderler demektir. Varlığı mümkün olan, yani Allah’ın varlığına ve yaratmasına dayanandır. Allah (cc) ise bütün kâinatın sahibidir, malikidir, hâlıkıdır, yaratıcısıdır. Varlığı kendinden olan, yani hiçbir varlığa dayanmayan ve vacip olandır. Allah (cc) eflâki yaratır

Devamı

“Allahü ekber” üzerine

Eyüp Bey: “Kebîr ismini ve ‘Allahü Ekber’ kelimesini Risâle-i Nur’a göre kısaca açıklar mısınız?   Cenâb-ı Hak, Kebîr’dir, büyüktür, en büyüktür. Yani eşsiz ve mutlak büyüktür. Allah Teâlâ’nın büyüklükte eşi, misli ve benzeri yoktur. O, kayıtsız ve sınırsız ululuk ve yücelik Sahibidir. Büyüklük yalnız Allah’a mahsustur. Resûlullah Efendimiz’in (asm) haber

Devamı