Kıyamet nasıl kopacak?

İsveç’ten okuyucumuz: “Kıyamet nasıl kopacak? Merak ediyorum; koptuğu zaman ve hemen sonrasında neler olacaktır?”  ORTAK ZİHİN KIYAMETE HAZIRLANIYOR Bu günlerde bir kıyamet senaryolarıdır; almış başını gidiyor. İnsanlık sanki kendini Kur’ân’ın önemli haberlerinden kıyamete hazırlıyor. Şimdilik zihnini hazırlıyor. Ama buna zihni hazırlamak yetmez! Buna kendini de, amelini de hazırlamak gerekiyor. Şirince’ye

Devamı

Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)

Erkan Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân’da belirtilmiş midir?”   Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri bulunan ve bütün enbiyayı hayattar köküne, bütün evliyayı taravettar semeresine alan Sevgili Peygamberimiz

Devamı

Kur’ân-ı Kerîm penceresinden kâinat

Zeynep Hanım: “Yâsîn Sûresi’nin 40. âyetinde güneşin aya erişemeyeceği, gecenin de gündüzü geçemeyeceği, her birisinin bir yörünge üzerinde yürüdükleri beyan edilir. Başka âyetlerde de gece ile gündüzün birbirini tâkip ettikleri belirtilir. Bu âyetlerle kutuplardaki altı ay gece ve altı ay gündüz olma durumunu nasıl izah edeceğiz?” Kur’ân varlıklardan kendi değerleri

Devamı

Âlem kitabının mürekkebi

İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) kâinatın efendisi, gönüllerin padişahı! On sekiz bin âlem onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Hiçbir şey yokken Allah Peygamber Efendimizi (asm) sevmiş. Bilindiği gibi Allah yarattığı her kulunu sever, ama Peygamber Efendimizi (asm) bambaşka sevmekte. Bu sevgi nereden geliyor? Bunun hikmetini açıklar mısınız?”   Peygamber Efendimiz

Devamı

On sekiz bin âlem üzerine

Fâtih Bey: “On sekiz bin âlem sözünden ne anlamalıyız? Cenâb-ı Hak bu hadsiz-hudutsuz kâinatı hadsiz, hesapsız âlemlerin iç içe bulunduğu bir gül goncası gibi yaratmıştır. Biz farkındayız veya değiliz; milyarlarca âlem birbiri içinde, birbirine yakın veya birbiriyle temas hâlinde. Meselâ ışık âlemi, harâret âlemi, hava âlemi, enerji âlemi, elektrik âlemi,

Devamı

On sekiz bin âlem

Fâtih Bey: “On sekiz bin âlem sözünden ne anlamalıyız? Cenâb-ı Hak bu hadsiz-hudutsuz kâinatı hadsiz, hesapsız âlemlerin iç içe bulunduğu bir gül goncası gibi yaratmıştır. Biz farkındayız veya değiliz; milyarlarca âlem birbiri içinde, birbirine yakın veya birbiriyle temas halinde. Meselâ ışık âlemi, harâret âlemi, hava âlemi, enerji âlemi, elektrik âlemi,

Devamı

Kâlû belâyı neden hatırlamıyoruz?

Ordu/Fatsa’dan Harun Erdem: “Kâlû Belâ nedir? Neden hatırlamıyoruz?”   Kâlû Belâ, bir Kur’ân deyimidir. İnsanların, ebediyet âleminde birer zerre halinde yaratılarak İlâhî programa girdiği ilk zamanda gerçekleşen bir olaya ışık tutar.1 Söz konusu olay, Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda insanların ilk duruşları, Allah’ın sorgusuna ilk muhatap oluşları, ilk imtihanları ve Rabb-i Rahîm’e

Devamı