Hakikat Nurları nazlıdır; her akla gelmez

Muhammet Reha Ünverdi: “17. Lem’a 10. Nota’da yer alan Marifetullah’ın üç şahidinden ne anlamalıyız?”   Aklın Hakikatlere Kapalı Hâli İnsan akıl sahibidir. Aklıyla bilgi edinir. Fikriyle bilgiyi muhakeme eder. Düşüncesiyle bilgiyi analiz eder ve kullanır. Fakat insanın ulvî duyguları akıldan ibaret değildir. İnsanda akıldan başka kalp, vicdan, ruh, sır, ahfa

Devamı

Akıl sağlığını kaybeden Cennete giremez mi?

Sena Konak: “Ben sürekli Allah’ı düşünüyorum göklerde acaba nasıl diye. Allah korusun; aklımı oynatmaktan korkuyorum. Kendi kendime diyorum, düşünme. Ama olmuyor, başıma uğultu geliyor, bunun için bir duâ var mıdır? Şu beni tedirgin ediyor: Akıl sağlığını kaybedenler Cennet’e giremez, yok olurlar; çok korkuyorum ne yapmam lâzım?”   RAHATSIZLIKLAR RAHMETTENDİR Bu

Devamı

İslamda tek adamlık yoktur

Hasan Bulut: “Münâzarâtta geçen, ‘meyelan-ı amme şeriatta muteberdir’1 sözü ile, hükümetin resmî görüşüne muteberlik izafe ediyorlar. Bu sözü siyasî meselelerle ilgili mi anlayacağız?”   AKL-I SELİM DEVREDEN ÇIKMAMALI Türkiye referandum sath-ı mailine girdi. Milletin önüne bir anayasa paketi kondu. Bu pakete onay mı verecek, yoksa red mi edecek? Millete soruluyor.

Devamı

İslâm’da doğru bilginin kaynakları nelerdir?

Salih Bey: “İslâm’da doğru bilginin kaynakları nelerdir? Her duyduğumuzu doğru bilgiden sayabilir miyiz?”   İSLÂMİYET ZÜLCENAHEYNDİR Her duyduğumuzu doğru bilgiden saymayı Kur’ân nehyediyor. Kur’ân’a göre doğru bilginin kaynağı 3’tür: 1- Akıl, 2- Vahy, 3- Duyular. İslâmiyet zülcenaheyndir. Yani iki kanatlı bir dindir. Hem aklı, hem teslimiyeti esas alır. Hem kullar

Devamı

Akli melekelerini kaybeden insanın mesuliyeti

Yücel Bey: “Ömrünün büyük kısmında aklî melekeleri yerinde olan bir insan, sonrasında aklî melekelerini kaybettiği zaman, hayatının öncesinde işlediği suç ve sevaplarından mesul olup olmadığı hususu beni düşündürüyor. Bu konuyu açıklar mısınız?”   EMR-İ MÂ-LÂ-YUTAK YOKTUR İslâmiyet’te güç yetirilmeyen teklif yoktur. Mükellef olmak için akıllı olmak şarttır. Akıl yoksa teklif

Devamı

Akıl ile kalp arasındaki farklar

Hamdi Bey: İman için, “dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik” ettik deriz. Neden akıl ile tasdik değil? Kalbin tasdik ettiğini niye akıl tasdik etmiyor? Kalp ile akıl arasında ne fark vardır?” KALP İMANIN MAHALLİDİR Kur’ân, “Allah, kişi ile kalbi arasına girer.”1 Buyuruyor. Peygamber Efendimiz (asm) de “Rahmân’ın iki parmağı arasında olmayan bir

Devamı