Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor

Oğuz Yiğiter Bey: Risale-i Nur’da geçen “Üç yüz seneden sonraki yüksek asır” hangi zamandır? İnsanı İnsan Eden Değerler Bıraktı Bu gün takvimler 23 Mart’ı gösteriyor. Bu tarih Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin terk-i dünya ederek dâr-ı bekaya irtihal eylediği günün 58. sene-i devriyesidir. Eskiler âlimin ölümü, âlemin ölümü derlerdi. Bu

Devamı

Ye’cüc ve me’cüc çıkmış mıdır?

Bolu’dan Ayhan Bayar: “Ye’cüc ve Me’cüc nedir, kimlerdir? Çıkmış mıdır?” YE’CÜC VE ME’CÜC İNSAN CİNSİNDEN ÇIKAR Kur’ân’da iki âyette geçen Ye’cüc ve Me’cüc, ateş ve kıvılcım manasına gelen “ecic” kökünden türemiştir. Ye’cüc ve Me’cüc çıkmış mıdır, bilinmez. Fakat bilinen o ki, insanlığın yekûn bir yanı bu gün Ye’cüc ve Me’cüc’ü

Devamı

Ahir zamanın dehşetli cereyanları

Samsun Vezirköprü’den Nahit Yaşar: “Üstad Hazretleri, ahir zamanın din aleyhindeki dehşetli cereyanlarının zuhur ettiği zamanda, bu cereyanlara siyaset yoluyla galebe edilemeyeceğini söylüyor. Bunu açıklar mısınız?”   AHİR ZAMANIN DEHŞETLİ CEREYANLARI Yaklaşık iki yüz yıldır giderek artan bir şiddetle fasıldan fasıla ahir zamanı yaşıyoruz. Bu dönemde zuhur etmiş bulunan din aleyhindeki

Devamı

Mehdî meselesinin fazlaca konuşulmasının mahzurlari var mı?

Mehdî meselesinin Risâle–i Nur dairesi içinde fazlaca konuşulmasının, tartışılmasının mahzurları var mı? Mahzurları elbette ki var. Bunlara, aynen iktibas suretiyle şöylece değinmek mümkün: “O gelecek zatın (Mehdi’nin) ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor; yanlış olur. Hem hiçbir şeye âlet olmayan nurdaki ihlâs zedelenir, avâm–ı mü’minîn nazarında hakikatlerin kuvveti bir

Devamı

Mehdi, Deccal geldikleri vakit herkes onları tanıyacak mı?

Mehdi, Deccal geldikleri vakit herkes onları tanıyacak mı? Hayır. Mümkün değil. Bunlar öyle kolayca bilinse, zaten zaman âhirzaman olmaz, fitne–fesat meydan alamaz olurdu. Ahirzaman şahısları, ancak nur–i iman ve nur–i mârifet ile bilinir, tanınır. Hatta nur–i imanın da “dikkatiyle…” Bu hususla alâkalı olarak, yine 24. Söz’ün Üçüncü Dalından yapacağımız bir

Devamı

Kur’ân’da Mehdi’ye işaret var mı?

Bir okuyucumuz : “Kur’ân’da Mehdi’ye işaret var mı”? Kur’ân’da Mehdî’ye sarih mânâda bir işaret bulunduğunu bilmiyorum. Olduğunu da sanmıyorum. Fakat, yaş-kuru ne varsa herşeyin kıymeti nisbetinde içinde mevcut olduğu Kur’ân-ı Mu’cizü’l–Beyanda, Hazre-i Mehdi hakkında işarî, remzî, cifrî mânâda da olsa, bazı işaret ve beşaretlerin bulunduğunu düşünmek ve kanaat getirmek yanlış

Devamı