Hz. Peygamber´in (asm) adalet içindeki celâli

Köln’den Hüseyin Yıldırım: “Mektûbât sayfa 142’de, çocuklar ile alâkalı bir mucizeyi beyan eden yerde (altıncı çocuk bölümü), Peygamber Efendimiz (asm) çocuk için ‘Allah’ım onun gücünü al’ meâlinde bir duâ etmiş ve ondan sonra çocuk daha yürüyememiş. Bu durum, Peygamber Efendimizin Rahmet Peygamberi olması cihetiyle nasıl izah edilebilir? Vech-i tevfiki nedir?”

Devamı

Müslüman erkeklerin birden fazla kadınla evlenmelerinin hikmeti

İzmir’den Göksenin Ok: “1-Müslüman erkeklerin birden fazla kadınla evlenmelerine izin verilmesinin; bununla berâber kadınların birden fazla erkekle evlenmelerine izin verilmeyişinin ayrı ayrı hikmetlerini soranlar var. Ne cevap verebiliriz? Ruhsatla emri birbirine karıştırmamalı ve insanın biyolojisini, kimyasını, psikolojisini, anatomisini ve tarihini iyi bilmelidir. Bilhassa tarihî olayları yaşandığı şartlar içinde değerlendirmelidir. Sorunuzu

Devamı

Adâletin tecellîsi uzak değildir!

İstanbul / Ümraniye’den okuyucumuz: “Bir komşunun 12 yaşındaki kızına bir ırz düşmanı tasallut etmiş. Kızı kandırarak arabasına alıp kaçırmış. İğfal etmiş veya iğfale yeltenmiş. Dövmüş, sövmüş; sonra bir kenara atmış, bırakmış ve kaçmış. Ailesi araba plâkasından yola çıkarak mahkemeye vermiş. Mahkeme devam ediyor. Bu işin hukûkî yönü. Böyle bir durumda

Devamı