Hikmet gözüyle musîbetler

Murat bey: “Yeryüzünde neden bu kadar çok acı ve kötülük var? Nur Risâlelerinde bu sorunun hikmeti işleniyor mu?” Nur Risâlelerine göre kâinâtta gerçek mânâda çirkinlik ve kötülük yoktur. “O her şeyi en güzel şekilde yarattı”1 âyeti her bir çirkin görünen şeyde de birçok güzelliğin gizli olduğunu haykırır. En çirkin görünen

Devamı

Kur´ân´ın kırk açıdan mucizeliği

Abdulkadir Şahin: “Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân’ın kırk vecihle mucize olduğunu Risâle-i Nur’un değişik yerlerinde beyan ediyor. Bu kırk vechin neler olduğunu maddeler halinde açıklar mısınız?” Bediüzzaman Hazretleri Risâle-i Nur’un muhtelif yerlerinde Kur’ân’ın kırk açıdan mucize olduğundan bahsediyor.1 Yirmi Beşinci Sözde ise Kur’ân’ın bu kırk mucizelik yönünü geniş bir perspektifte açıklıyor.

Devamı