İki kanatlı dua

Bilal Namlı: “Peygamber Efendimize (asm) salât ü selâm’da bulunuyoruz. Salât ü selâm’daki salât ve selâmdan ne murad edilmiştir? Ayrı ayrı açıklar mısınız?” Peygamber Efendimiz’in (asm) iki kanadı vardır: Abd ve Resul. Yani hem ubudiyetle, hem risaletle vazifelidir. Allah’ın hem kuludur, hem elçisidir. Bu iki kanadı biz şehadetimizde ikrar ediyoruz: “Eşhedü

Devamı

Duâ dilinin zenginliği ve sihir

Tahir Kaplan: “Tahiyyatta Abdullah ibn-i Mes’ûd’dan (ra) gelen rivayet ile İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayetler arasındaki farklardan birisi de, İbn-i Abbas’tan (ra) gelen rivayette ‘abdühü’ kelimesinin olmayışıdır. Şafii Mezhebinde olanların—ki ben de Şafiiyim—şehadet kelimesi ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammede’r-Resûllulah’tır’, abdühü lâfzı yok. Zaten Kur’ân’da da Muhammedü’r-Resûlullah olarak

Devamı

Fiillerimiz, irademiz ve kaderimiz

Nadir Budagov: “Şu ifadeyi anlayamıyorum. Lütfen açıklar mısınız? 26. Söz: ‘Evet, eğer abd, hâlık-ı ef’âli bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyârı ref’ olurdu.” Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesinde, kader ile kulun iradesinin, kulun irâdî fiillerinde nasıl birleştikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altıncısında, îtikâdî mezheplerin kulun iradesine

Devamı