Sırat köprüsünden nasıl geçeceğiz?

Serap Tanrısever: “Sırat Köprüsünden geçiş nasıl olacak açıklar mısınız?”

KILDAN İNCE KILIÇTAN KESKİN

Sırat Köprüsü, Cehennemin karanlık ve dev alevleri üzerinde kurulmuş, dehşetli, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. (“Kıldan ince, kılıçtan keskin” ibaresi sırat köprüsünün çok hassas bir ayar içinde olduğuna ve dehşetine işâret eder.)

Buradan herkes geçecektir.

Çünkü Cennetin yolu Sırat köprüsünden geçiyor.

Cennete giden de, Cehenneme düşen de bu köprüye uğruyor.

Bu köprüden geçerken bağışlanmayan günahkârlar ve kâfirler ayakları sürçerek dev ateşe düşüyorlar. Mü’minler ise amellerine göre belirli hızlarda bu köprüyü geçiyorlar.

Peygamber Efendimiz’in (asm) bildirdiğine göre bu köprüden ilk geçecek olanlar Peygamber Efendimiz (asm) ve ümmeti olacaktır.

Sonra diğer ümmetler salih amelleri sayesinde sırat köprüsünü sür’atle geçecektirler.1

İNSAN BİR YOLCUDUR

Bedîüzzaman Hazretleri insanın bir yolcu olduğunu beyan ediyor ve “Sırat”ı yolculuğun zorunlu geçit yerlerinden birisi olarak zikrediyor. İnsan bu uzun yolculuğunda, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, Sırattan geçiyor ve ebedî hayata ulaşıyor.2

Bediüzzaman Hazretleri bir rüya-yı sadıkada Sırat Köprüsü üstünde Peygamber Efendimiz (asm) ile buluşmuş, ondan ilim talep etmiş; Peygamber Efendimiz de (asm) ona şu müjdeyi vermiştir:

“Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilm-i Kur’ân verilecektir.”3

Bilâhare bu ilm-i Kur’ân’ın, Risale-i Nur Külliyatı tarzında tezahür ettiğini, hakikat ilmi ve iman hakikatleri4 olarak ortaya çıktığını ve milyonların imanını kurtardığını görmekteyiz.

OKU:   Cennette ziynet halkaları

Dolayısıyla, Sırat köprüsü ahirette inşaallah Peygamber Efendimiz (asm) ile buluşacağımız mekânlardan birisi olacaktır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) NEREDEDİR?

Hz. Enes (ra) diyor ki:

“Ey Allah’ın Resûlü! Kıyamet günü bana şefaat edin!” dedim.

Peygamber Efendimiz (asm): “İnşaallah yapacağım!” buyurdular.

Ben tekrar: “Sizi nerede arayıp bulayım?” dedim.

“Beni ilk aradığın zaman Sırat üzerinde ara!” buyurdular.

“Size (orada) rastlayamazsam?” dedim.

“Mizan’ın yanında beni ara!” buyurdular.

“Orada da size rastlayamazsam?” dedim.

“Öyleyse beni havzın yanında ara! Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam!” buyurdular.”5

SIRATIN ÇENGELLERİ

Peygamber Efendimiz (asm) Sıratı şöyle anlatıyor: “Cehennemin tam ortasına Sırat (köprü) kurulacak. Ümmetini onun üstünden en evvel geçirecek ben olacağım. O gün dehşeti ve korkusu dolayısıyla peygamberlerden başka hiç kimse konuşamayacak. Peygamberlerin o günkü duâları da: ‘Allahümme sellim, sellim’ (Allahım esenlik ver, Allahım kurtar!) olacaktır.

Cehennemde sa’dân dikenlerine benzer çengeller vardır. Bu dikenlerin ne kadar büyük olduklarını ancak Allah bilir. (Değişik rivâyetlerde: Onlara, “Nurunuzun miktarına göre kurtuluşa koşun!” denilir. Mü’minlerin kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgâr gibi, kimi kuş gibi, kimi ala-yörük cinsi bir at gibi, kimi deve gibi sür’atle geçerler. Nihayet nûru yalnız ayaklarının başparmağında olarak verilen kimse yüzü koyun yürüyerek elleri ve ayaklarıyla emekler ve bir kolunu çekse öteki kolu, bir ayağını çekse öteki ayağı takılır ve kurtuluncaya kadar ateş yanlarına çarpar durur. Kimi yürüyerek, kimi karnı üstünde sürünerek geçer de: “Ya Rab! Beni neden bu kadar geç bıraktın?” der. Cenâb-ı Rabbü’l-Âlemîn:

OKU:   Cennet, insanın hicranına cevaptır

“Seni geç bırakan kendi amelindir!” buyurur.

O gün münafıklar iman edenlere, “Lütfen bizi bekleyin de, nurunuzdan biz de istifade edelim” derler. Fakat kendilerine: “Geriye dönün. Nûru orada arayın” denilir.)

Bu çengeller insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Bunlardan kimi kötü ameli dolayısıyla helâk olur. Kimi hardal gibi ezildikten sonra kurtulur. Nihayet, Allah ateşe girenlerden kimlere rahmet buyurmayı dilemişse onları çıkarır. Meleklere, dünyada iken Allah’a ibadet etmiş olanları çıkarmalarını emreder. Melekler de onları çıkarır. Melekler onları secde izlerinden tanırlar. Allah Teâlâ secde izlerini yiyip mahvetmeyi Cehennem ateşine haram kılmıştır.”6

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir