Nasıl bir mahşere gidiyoruz?

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Şu hadisi açıklar mısınız: “Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin Allah, yoluna girmeye zaman ve fırsat bulamama konusundaki mazeretini ortadan kaldırmıştır.” (Camiü’s-Sağir, 8867)

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR   

İnsanlar zoru gördüklerinde hep mazeretçidirler. Sığınabilecekleri küçük bir ışık, kırık bir dal varsa ondan imdat beklerler, ona sığınmaya çalışırlar. Bunu atalarımız, “denize düşen yılana sarılır” sözüyle ifade etmiştir.

Allah’ın celâlinin Peygamberleri bile kaygılandıran, hatta Peygamberlerin, “Rabbim bu gün öyle gazaplanmıştır ki bundan önce bu derece gazaplanmamıştır, bundan sonra da böylesine gazaplanmayacaktır” dedikleri ve Hazret-i Muhammed’in (asm) dışında hepsinin “nefsim nefsim!” dediği, Hazret-i Muhammed’in (asm) ise “Ümmetim!” diye yalvardığı 1 mahşerden bahsediyoruz.

İlâhî adaletin hâkim olacağı, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı 2 bir dehşetli günden bahsediyoruz. Ağızların mühürleneceği, ellerin konuşacağı, ayakların şahitlik edeceği hesap gününden 3 bahsediyoruz.

Böyle dehşetli bir günde, dünyada mükellef yaşına girdikten itibaren ölünceye kadar yaşadıklarımızdan hesap var. Gerçekçi olmadıkça mazeretin kabul edilmeyeceği anlaşılıyor.

HESAP GÜNÜNÜN ÇETİNLİĞİ  

Hesap Gününün çetinliği konusunda âyetler ve hadisler ne diyor, bir kısmına bakalım:

* Rabbin vahyetmesiyle yeryüzünün konuşarak üzerinde olup bitenlerden haber verdiği 4, insanların kabirlerinden fırlayıp amellerinin kendilerine gösterildiği, 5 kâfirin “ne olaydı toprak olsaydım!” 6 diye çığlık attığı, “Gözlerin kamaşıp kaydığı, ayın tutulduğu, güneşin ve ayın dürülüp toplandığı, insanın ‘bu gün kaçacak yer neresi?’ 7 dediği bir mahkeme-i kübra!

OKU:   Mahşer belgesini amelimiz ihtiva ediyor

* Emzikli kadının çocuğundan geçeceği, hamile kadının düşüreceği, insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş eden 8, insanın mazeretlerini sayıp dökse de kendi aleyhine şahitlik edeceği 9, aydınlık yüzler mutlulukla Rablerine bakarken, bahtsız yüzlerin karardığı, insanın bel kemiğini kıran ve elin ayağa, bacağın bacağa dolaştığı çetin bir gün! 10

* Hesabı kolay olanın kitabı sağ elinden verilip, bunlar sevinçli olarak ailelerine dönerken 11, kitabı arkasından verilenin “helâk oldum!” diye bağıracağı ve alevli bir ateşe yaslanacağı 12, insanın amelinin boynuna yüklendiği, kendisi için amel defterinin ortaya çıkarılacağı ve “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak nefsin yeter!” 13 denileceği dehşetli bir gün!

CİHAN DOLU BEL  

* İnsanın Rabbi ile yüz yüze tercümansız olarak konuştuğu, sağına ve soluna baktığında ancak kendi eliyle gönderdiği şeylerin bulunduğu, yüzünün doğrultusuna baktığında ise ancak ateşi gördüğü, ateşten kendisini koruyan yarım hurmalık bir hayrının olmasını istediği hesap günü! 14

* İnsana ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından ve ilmi ile nasıl amel ettiğinden sorulmadıkça Rabbinin katından ayaklarının ayrılmayacağı 15, ne dinarın, ne dirhemin fayda etmediği 16, boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı 17 hak divanı!

* Güneşin insana yaklaştırılarak insanı adeta eriteceği, insanın ameline göre, kiminin topuğuna, kiminin diz kapaklarına, kiminin beline kadar ter içinde kalacağı, kimine de basbayağı gem vurulacağı 18 bir adalet günü!

OKU:   Kabirde Cennet

İnsanı zor günler bekliyor. Öyle ki dünyada çektiği belâlar çok merhametli kalıyor. Bediüzzaman Hazretleri bu sebeple diyor ki: “Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl!” 19

Hadiste yetmiş sene teberrüken, insanın ortalama ömrü olarak verilmiştir. İnsan zoru görünce varsa mazeretlere sığınmak isteyecek; fakat mükellef biçimde dünyada yaşadığı günler için, geçerli olmadıkça ve Allah mağfiret etmedikçe mazereti kabul edilmeyecektir.

Dipnotlar:
1- Nevevî, R. Sâlihîn, 1863; Tirmizî, Kıyamet, 10 (2551).
2- Abese Sûresi: 33-37.
3- Yasin Sûresi: 65.
4- Zilzal Sûresi: 4,5.
5- Zilzal Sûresi: 6.
6- Nebe Sûresi: 40.
7- Kıyamet Sûresi: 7, 8, 9, 10.
8- Hac Sûresi: 2.
9- Kıyamet Sûresi: 13, 14, 15.
10- Kıyamet Sûresi: 22, 23, 24, 29.
11- İnşikak Sûresi: 7, 8, 9.
12- İnşikak Sûresi: 10, 11, 12.
13- İsra Sûresi: 13, 14.
14- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2529).
15- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2531, 2532).
16- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2534).
17- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2535).
18- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2536).
19- Sözler, s. 236.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Kaynaklarımızdan Buharî ve Ka’bu’l-Ahbar

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir