Leyali-i aşerede faziletli zikirler

Yaşar Kılınç: “Zilhiccenin ilk on gününde yapılan zikrin ve ibadetlerin faziletleri nelerdir?

ZİKİR VE TESBİH GÜNLERİNDEYİZ

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tespihi (Subhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!”1

Leyali-i aşerede yapılan zikrin sevabı hakkında Bediüzzaman diyor ki:

“Hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde amal-i saliha ile meşgul olan mü’minler hissedar oluyorlar.  İnşallah Nur şakirtleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki, uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulumun en yüksek derecesindeki iman ve Kur’ân hakikatlerinin dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyali-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.”2

Bediüzzaman Hazretlerinin istediği, iman ve Kur’ân hakikatlerinin dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapmaktır.
En mükemmel talebelik vazifesini açmaya çalışalım:

Risale-i Nur ile ilgili olarak günlük okumalarını muhakkak düzene koymalı ve arttırmalı. Risale-i Nur’daki hakikatleri bütün benliğini vererek anlamaya çalışmalı. En mühim hayatî vazifesi saydığı Risale-i Nur’u neşretmek ve ona hizmet etmek adına yapageldiği hizmetlere devam etmeli veya o güne has olarak daha fazla yapabileceği bir şey varsa yapmalı.
Bu durumda bir Nur Talebesi inşallah leyal-i aşerenin feyzinden ve yüksek sevabından hissedar olur. Nitekim tespih, tahmid, tehlil ve tekbir kelimelerinin hakikatleri –ki aşağıda Hz. İsa’ya inen zikirlerde de vardır.) Risale-i Nur’da yüksek bir ilim halinde mevcuttur.

OKU:   Bu gece seksen yıla sığmıyor

HAZRET-İ İSA’YA İNEN ZİKİRLER

Cebrail (as) Zilhicce ayının ilk on gününde Hazret-i İsa’ya (as) beş duâ getirdi ve buyurdu ki: “Ya İsa! Şu beş duâ ile zikret:

1- “La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül- hamdü yuhyi ve yümiytü. Biyedihi’l-hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadîr.”  Günde yüz defa okursan, Allah’ın divanına o günkü en fazla amel olarak gider.
2- “Eşhedü enla ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. İlahen vahiden sameden. Lem yettehız sahibeten vela veledâ.” Günde yüz defa okursan, bir milyon hasene yazılır ve Cennette on bin derece terfi edersin.
Manası: (Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Şeriki yoktur. Bir’dir. Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir eş ve oğul edinmemiştir.)
3- “Eşhedü enla ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül mülkü ve lehül- hamdü yuhyi ve yümiyt. Ve hüve hayyullâ yemutu biyedihil-hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadîr.” Günde yüz defa okursan, yetmiş bin melek sana duâ eder.
4- “Hasbiya’llahü ve kefâ, semia’llahü limen deâ, leyse verâa’llahi müntehâ.” Günde yüz defa okursan, Allah rahmet nazarıyla bakar ve artık sana gazap etmez.
Manası: (Allah bana yeter ve kâfidir. Allah duâ yapanın duâsını işitti. Allah’tan öte ulaşılacak bir şey yoktur.)
5- “Allahümme leke’l-hamdü kema tekûlü ve hayran mimmâ nekûlü. Allahümme leke salatî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allahümme innî eûzü bike min azabi’l-kabri ve min şetati’l-emri. Allahümme innî es’elüke min hayri mâ tecrî bihi’r-rîyhu.”
Günde yüz defa okursan, açıklayamayacağım kadar çok sevap alırsın.

OKU:   Müstesna bir ibadet gecesi: Berat Gecesi

Manası: (Allah’ım senin buyurduğun gibi hamd senindir. Sözlerimizdeki hayır senindir. Allah’ım namazım, kurbanım, haccım, hayatım ve ölümüm senin içindir. Rabbim mirasım da senin içindir. Allah’ım kabir azabından ve işlerimin dağınıklığından sana sığınırım. Allah’ım senden rüzgârın getirdiği şeylerin bütün hayırlarını isterim.)

Dipnotlar:
1- Ahmed bin Hanbel, Musned, 1-257.
2- Yeni Asya Gazetesi, 25.09.2014

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir