Kur´ân´da âyet sayısı ne kadar ?

Afyon’dan Mehmet Mısırlı: “Kur’ân’da 6666 âyet var diye biliyorduk. Fakat defalarca saydık 6240 çıkıyor. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bunu açıklar mısınız?”
Afyon/Bolvadin’den Mehmet Hadi Ünlü: “Harf-i Mukattalarla birlikte Kur’ân’da 6229 + 437 = 6666 âyet saydım. Bunda pek çok şifalar buldum. Kur’ân’da harf-i mukatta tam 31, Peygamber adedi tam 31, ‘febieyyi’ âyeti tam 31, insan omur iliğinden çıkan sinir sayısı tam 31, omurga kemik sayısının tam 33 olduğunu tespit ettim. Bu tevafuklar boşuna değil. Bu tevafuklardan Kur’ân’da daha binlerce var. Bunlar Kur’ân’ın mucize olduğunu göstermiyor mu?”

Kur’ân harfiyle, kelâmıyla, üslubuyla, mânâsıyla Allah kelâmıdır ve mucizedir. Esas olan da, Kur’ân’ın ne bir harf eksik, ne de bir harf fazla olmaksızın önümüzde bulunduğunu bilmektir.

Kur’ân’ın lafzı üzerinde çalışmak ve bir sonuca ulaşmak için Arapça diline ve Kur’ân ilimlerine vakıf olmak şarttır. Bugünkü Kur’ân baskılarında âyet sayısının 6240 çıkması bir kusur veya eksiklik teşkil etmez.

Bazı âlimler sûre başlarındaki her besmeleyi bir âyet saymışlar, bazıları mukatta (bazı sûrelerin başlarındaki kesik harfler) harflerinden bir kısmını müstakil âyet saymışlar, bazıları secâventle (ara durakla) ayrılmış bulunan kimi âyetleri iki âyet saymışlar ve böylece Kur’ân’ın âyet sayıları farklı telaffuz edilmiştir. Yoksa, âyet sayısı bakımdan esasta hiçbir Kur’ân’da hiçbir farklılık yoktur. Nitekim Bedîüzzaman Hazretlerine göre de Kur’ân’ın âyet sayısı 6666’dır.1

OKU:   Yaz tatilini Kur’ân’la taçlandıralım

Kur’ân’da tevafuk elbette vardır. Bunu bulup çıkarma gayretini de saygıyla karşılıyorum. Allah arı duru bir niyetle Kur’ân üzerine eğilen herkesin gücüne güç katsın. Allah, Kur’ân’ı anlamayı bütün kullarına nasip eylesin. Âmin

Dipnot:

1- Şuâlar, s. 162

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir