Kur’ân zıharı kaldırmıştır

İstanbul’dan ismi mahfuz bayan okuyucumuz: “Bir adam eşine ‘Sen bana anam ve bacım gibisin’ dese, karısını boşamış olur mu? Sonra pişman olsa ne yapması gerekir? Bunu çok vesvese etmeye başladım. Lütfen yardımcı olun.”

İSLÂM’DA ZIHAR YOKTUR

Zıhar, Arapça’da “zahr” kökünden gelen bir kelimedir. Sırt demektir. İslâmiyet öncesi cahiliyet döneminin bir cahiliye âdetine mecazî isim olmuştur.
İslâmiyet bu insafsız âdeti kaldırmıştır.

Şöyle ki: İslâm öncesi cahiliyet döneminde karısının mahrem bir uzvunu annesinin veya bacısının mahrem bir uzvuna benzeten kişi bu davranışıyla zıhar yapmış olur; yani böylece karısını yalnızlığa ve çaresizliğe terk etmiş olurdu.

Zıhar yapılan kadın, kocasından boşanmış sayılmıyor; kocasının elinde bulunuyor. Fakat kocasıyla evlilik hayatı bitiyordu! Ne serbest kalıyordu ki, başka bir evlilik yapsın! Ne kocasının nikâhında sayılıyordu ki, evlilik hayatı devam etsin!

Yani zıhar adeti, erkeğin elinde tam bir ceza makinesi gibi idi. Erkek bu makine ile kızdığı zaman eşine ceza vermiş oluyordu.

Korkunç bir zulüm!
Kur’ân bu hükmü derhal kaldırdı ve cezayı, zıhar yapmaya teşebbüs eden erkeğe kesti!

ZIHAR YAPMANIN CEZASI ERKEĞE

Havle binti Salebe bir gün Resûlullah Efendimiz’e (asm) gelerek kocasından yakındı ve dedi ki:

“Yâ Resûlallah! Kocam gençliğimi yedi. Karnım ona saçıldı. Ona çocuk doğurdum. Nihayet yaşlanıp çocuktan kesildiğim zaman kocam bana zıhar yaptı. Ben de halimi sana arz ediyorum.”1

OKU:   Kur´ân ve tecvid

Kadın böyle demeye devam ederek yakınmalarını sürdürünce, daha oradan ayrılmadan Hazret-i Cebrail (as) geldi ve şu âyetleri indirdi:

“Kocası hakkında defalarca sana müracaat eden ve Allah’a şikâyette bulunan kadının şikâyetini Allah işitti. Zaten Allah sizin konuşmalarınızı işitiyordu. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsinler ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Onların anneleri, ancak kendilerini doğuranlardır. Gerçekte onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Allah ise, şüphesiz ki, çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Hanımlarına zıhar yaptıktan sonra söylediklerinden vazgeçenler, onlarla ilişkide bulunmadan önce bir köle veya cariye azad etsinler. Böyle bir günaha bir daha girmemeniz için size böylece öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Köle azad etmek için imkân bulamayanlar, hanımlarıyla ilişkide bulunmadan önce peşpeşe iki ay oruç tutsunlar. Buna da güç yetiremeyen, altmış fakiri doyursun. Bu, Allah’a ve Resûlü’ne iman ederek cahiliyet âdetlerini terk etmeniz içindir. Bu hükümler, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kâfirler için ise pek acıklı bir azap vardır.” 2

ZIHAR İKİ ŞEKİLDE YAPILIR:

1- Açık lâfızla. Zıhardan başka bir mânâ taşımayan lâfızla yapılır. Kişi karısına, “Sen bana annemin sırtı gibisin” derse, açık lâfızla zıhar yapmış olur.

2- Kinayeli lâfızla. Zıhar mânâsına gelebileceği gibi, başka mânâlara da gelebilen sözlerle yapılan zıhardır. Kişinin karısına, sizin de belirttiğiniz gibi, “Sen bana annem ve bacım gibisin” demesi kinayeli bir lâfızdır. Çünkü bu söz niyete bağlı olarak iki şekilde anlaşılır: 1- Zıharı kast etmişse, bu söz zıhardır. 2- Eğer zıharı kast etmemişse, meselâ böyle demekle karısını şeref ve ahlâk bakımından annesine veya bacısına benzetmişse bu söz zıhar değildir. Bu durumda bu sözle hiçbir şey yapması gerekmez.

OKU:   Evlilik için yemini bozmak

ZIHAR YAPMAK BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR

Zıhar yapmak büyük günahlardandır. Haramdır. Karısına zıhar yapan kişi âyette de belirtildiği gibi karısını boşamış sayılmaz. Karısına ceza da vermiş sayılmaz.
Fakat kefareti gerektiren büyük bir günah işlemiş olur.

Kendi kendisini cezalandırmış olur.

Dipnotlar:

1- İbn-i Mace, 2063; Ebu Davud, 2214.
2- Mücadele Sûresi: 1-4.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir