Güneşte ve Bediüzzaman’da Sekiz Esma

İzmir Kahramanlar’dan Hüseyin Günay: Hey aşık efendi! Sekiz esmanın mazharı olan güneşi…. Burada geçen sekiz esma hangileridir?

Sekizinci Mektup’ta Bediüzzaman güneş sayfasında tecellî eden sekiz büyük isim olduğunu vurguluyor. Ama bu isimlerin neler olduğunu bildirmiyor.

Bediüzzaman, Otuzuncu Lem’ada işlediği Kuddûs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy ve Kayyûm isimlerini “ism-i azam” olarak nazara veriyor.1

Ayrıca Üstad Hazretleri güneşin, Allah’ın bin bir isminden Nûr isminin maddî bir aynası hükmünde olduğunu2; hadsiz fezâyı, boş ve yapa yalnız âlemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren temel hakîkatin de Rahman ve Rahîm isimlerinin sıfatı olan “Rahmet” hakîkati olduğunu3 kaydediyor.

Rahman ve Rahim isimlerini “rahmet” sıfatı ile tek başlık sayarsak, toplam sekiz isim oluyor.

Güneş üzerinde bu isimler ism-i azam olarak tecelli etmekle beraber, hiç şüphesiz başka isimlerin de tecellîleri söz konusudur.

Bu sekiz esma güneş için ism-i azam olduğu gibi, Bediüzzaman için de ism-i azamdır.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 298-348; Şuâlar, s. 11-42.
2- Sözler, s. 558.
3- Sözler, s. 16; Lem’alar, s. 100.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir