Dinde kin ve haset

Metin Bey: “Dinde kin gütmenin yeri nedir?”

 

Kin gütmeyi ve hased etmeyi bütünüyle şer sayan 1 Bediüzzaman der ki: “Ehl-i kin ve adâvet, hem nefsine, hem mü’min kardeşine, hem rahmet-i İlâhiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü, kin ve adâvetle nefsini bir azâb-ı elîmde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azâbı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder.” 2

Hased ve kinle ilgili Peygamber Efendimizin (asm) kesin uyarıları şöyledir:

* “Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalan şeydir. İnsanların gizli yönlerini araştırmayın, ayıplarını öğrenmeye çalışmayın, birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize karşı kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.” 3

* “Bir kimse Allah’ın belirlediği cezâlardan birinin uygulanmaması için aracı olursa, bundan vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabına hedef olmaya devam eder. Bir kimse, hakkında bilgisi olmadığı bir dâvâda bir Müslüman kardeşine aşırı kin duyarsa, o kişinin hakkı konusunda Allah ile çekişmiş olur, Allah’ın gazabına maruz kalmak için aşırı bir cür’etkârlık göstermiş olur ve kıyâmet gününe kadar sürekli Allah’ın lânetine uğrar. Bir kişi dünyada iken kötülemek gâyesiyle bir Müslüman kardeşi hakkında bir iftirâyı yayarsa, Kıyâmet Günü bu suçun cezâsını çekinceye kadar ateşte asılı tutmak Allah’ın üzerine bir hak olur.”  4

* “Şu sekiz sınıf insan Kıyâmet Günü yaratıklar içinde Allah’ın en çok buğzettiği kimselerdir:
1- Yalancılar,
2- Kibirliler,
3- Müslüman kardeşine karşı göğsünde kin tutanlar,
4- Onlarla karşılaştıklarında, içlerinde sakladıklarının tersi bir tavır takınanlar,
5- Allah ve Resûlüne (asm) itaate çağırıldıklarında ağırdan alıp, şeytan ve emirlerine dâvet edildiklerinde ise hızla koşanlar,
6- Hiçbir şekilde hakları olmadığı halde en ufak bir dünyalık dahi gözlerine çarpar çarpmaz yemin ederek ona sahiplenenler,
7- Söz götürüp getirenler ve dostların arasını ayıranlar,
8- Suçsuz kimselerin ayağını kaydırmak isteyenler. İşte Aziz, Celil ve Rahman olan Allah, bunların yaptıklarını çok çirkin karşılıyor.”  5

OKU:   Oruç barıştır

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 240.
2- Mektubat, s. 257.
3- Câmi’üs-Sağîr,2/1576.
4- Câmi’üs-Sağîr, 2/1612.
5- Câmi’üs-Sağîr, 3/1905.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir