Yeni Haruriyeler mi var?

Sakarya’dan Mehmet Hanifi Tepe: “Kadınların hayız halinde namaz kılamayacağını, fakat oruç tutabileceğini Bakara Sûresi’nin 183 ve 184. âyetlerinden çıkaran ve yayan birisi var burada. Ne söyledimse ikna edemedim. Bu fikirler nereden yayılıyor? Bu fikirlere karşı neler söylenebilir?”

DÖRT MEZHEP NASSDA TEVİL YAPMADI!

Kadınların hayız ve loğusa halinde neler yapıp neler yapamayacağı meselesi yeni bir mesele değil! Konu hakkında bu günlerde hiç kimseye yeni bir vahiy de inmiş değil!

Bu konu bin küsur sene önce dört mezhebin önüne gelmiş, dört mezhep konuyu müzakere etmiş ve ellerine ulaşan nasslar (âyet ve hadisler) çerçevesinde içtihatlarını ortaya koymuşlardır.

Daha doğrusu dört mezhep de bu konuda yeni bir şey söylememiştir. Nassta (âyet ve hadiste) ne varsa onu söylemiştir.

Dört mezhep nassta bir şey, bir hüküm, bir emir varsa, bunu aynen alıp kabul ederler, asla tevil yapmazlar ve konuyu asla saptırmadan olduğu gibi alır ve hüküm haline getirirlerdi. Nassta bir şey yoksa içtihat ederlerdi.

Dört mezhebin dördü de hiçbir meselede nassı saptırmamışlardır! Nassı kafalarına uydurmamışlardır! Onun için “hak” kalmışlardır!

YENİ HARURİYELER Mİ VAR?

Şimdi ne oluyor, bir takım insanlar zuhur ediyor, Kur’ân’a dayandığını söyleyerek bin dört yüz yıldan beri bilinenin aksine bazı şeyler söylüyorlar! Bir münakaşa, bir tartışma açıyorlar!

Haydi bakalım, dinleyenler de ezberlerini negatif yönde bozuyor ve sıfırlıyorlar!

Bilinen ve amel edilen bir meselede zihinler bulanıyor, bulandırılıyor!

Yahu bu Müslümanlar dinlerini yeni mi öğreniyorlar? Oldum olası yanlış ve batıl şeylerle mi amel etmişler? Bu ne demek Allah aşkına?

Bu bir yazılı kaynağa dayanmayan, bir âdet ve geleneğe dayanan bir bilgi olsa, diyeceksiniz ki acaba böyle midir? Oysa bakıyorsunuz, münakaşa edilen konu, yazılı kaynaklarda yer bulan, dört mezhebin ilmihal kitabının hangisini açsanız, ciltlerle Kur’ân tefsirlerinin hangisini açsanız, raflar dolusu hadis külliyatlarının hangisini açsanız, rahatlıkla bilgi alabileceğiniz bir konu!

ADAM MÜNAKAŞA EDİYORSA…

Adam çıkmış aksini söylüyor ve sizinle münakaşa ediyorsa… O zaman demelisiniz ki, bu adam dini bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor! Adam “izhar-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller”1 arayıp duruyor!

Bu adam iyi niyetli değil! Dinlemeyin o zaman! Kırk-elli yıldır bildiklerinizle amel etmeye devam edin. Korkmayın; yazılı kaynaklar sizden yana! Parlak akıllar ondan yana olabilir!

Eğer kargalar, akbabalar ve yırtıcı hayvanlar gibi zalim, müstebit ve kâfir âlemin Müslüman âlemi üzerine çullaştığı ve Müslüman âlemi kan, ateş ve gözyaşı gölüne çevirdiği günümüzde biz–Mehmet Bey, sizi tenzih ediyorum–kırk-elli yıldır (İslâm âlemi olarak bin dört yüz senedir) amel ettiğimiz meselede şüpheye düşüyorsak, bize de yazık!

KADINA ORUÇ MUAFİYETİ VE HİKMETİ

İlmihal kitaplarının hangisini açsanız, mesele şöyle: Kadınlar âdet ve loğusa dönemlerinde oruç tutmazlar. Kadınların bu dönemde oruç tutmaktan muaf oluşları da kendilerine gösterilen İlâhî bir şefkat gereğidir. Çünkü kan kaybı, güç kaybı demektir. Kan kaybına rağmen oruçla emredilmiş olsalardı, bu kendileri için “mâlâyutak” (güç yetirilmeyen) bir emir olurdu. Allah güç yetirilmez emirler vermekten münezzehtir.

Kadınlar bu dönemde tutmadıkları oruçları temizlik döneminde kaza ederler. Fakat kılmadıkları namazları sonradan kaza etmezler.

İŞTE NASS

Hemen belirtelim: Bakara Sûresi’nin 183 ve 184. âyetleri hayızlı kadının orucu meselesini düzenlemiyor. Bu meseleyi Peygamber Efendimiz (asm) düzenliyor.  Muâze (ra) dedi ki: Ben Hazret-i Âişe’ye (ra):

“Hayızlı kadın hayızdan sonra neden orucu kazâ ediyor da, namazı kazâ etmiyor?” diye sordum. Bana: “Sen Harûriye misin2?” dedi. Ben:

“Ben Harûriye değilim. Öğrenmek için soruyorum.” dedim. Âişe (ra):

“Bu bizlerde de olurdu da, bizler hayızdan sonra orucu kaza etmekle emr olunur, fakat namazı kaza etmekle emr olunmazdık” dedi.3

GÜNÜN DUÂSI

Ya Rab! Ya Alim! Ya Hakim! Ya Aziz!

Bize akl-ı selim ver! Cerbezeden, humktan, hamakatten, gabavetten, dalâletten, sefaletten bizi koru! Tevhid ve teslimimizi kavi eyle! Şirkten, ucbdan, riyadan, izhar-ı fazldan, bid’attan, garabetten, sakametten, sefahetten, şekavetten, bataletten, ataletten bizi muhafaza eyle! Âmin!

Dipnotlar:
1- Mektubat, s. 335.
2- Harûrîler, Kûfe civarında Harûra Köyünde oturan Hâricî fırkasıdır. Bunlar, dinde şiddet yanlısıydılar. Ümmetin icmâına muhalif bir şekilde, hayızlının hayız zamanında kılmadıkları namazlarını sonradan kazâ etmelerinin vâcip olduğuna hükmederlerdi.
3- Müslim, Hayz, 335.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Farz oruç bize neler kazandırır?
1.583
Farz oruç bize neler kazandırır? Farz oruçla ancak Allah’ın rızâsı kazanılır, Allah’ın mağfiretine ulaşılır, Allah’ın merhametine nâil olunur, Allah’ın muhabbetine ve sevgisine mazhar olunur. Farz...
Ramazan orucunun kazası nasıl yapılır?
18.997
Abdurrahim Bey: “Orucun kazası hangi hallerde, nasıl ve ne zaman yapılır?” İçinde bulunduğumuz dönüşsüz yolculukta günahlarımız, ihmallerimiz, unutkanlıklarımız, mazeretlerimiz ve hastalıklarımız d...
Farzlardan sonra duâ yapmak
759
Ali Bey: “Hanefi Mezhebi’ne göre namaz kılarken, farz ile sünnet, sünnet ile farz arasında herhangi bir şey konuşmak (duâ, tespih v.s ) mekruh mudur? Eğer mekruh ise salâtan tüncina v.s okunuşunu nası...
Kur´ân´da varlıkların dili
508
“Kur’ân’da, diğer meyveler yanında üzüm ve hurmadan ismen bahsedilmesinin ne gibi hikmetleri vardır?”   Kur’ân varlıklardan, varlıkların zâtları ve mahâretleri için bahsetmez, yani varlıkla...
Cilbab ve hükmü
734
Özlem Hanım: “Cilbab ne demektir? Şekli nasıldır? Hükmü nedir? Bu hususta âlimlerin görüşleri nelerdir?” Cilbab, lügatte, vücudu tepeden tırnağa kadar örten ridâ, kisve ve her türlü dış örtüdü...
Allah’a Sığınma
663
İstanbul’dan Melike Kabay: “Namaz tesbihatında geçen ‘Min Fitneti’n-Nisa’ duâsının kadınlar için ne hikmeti vardır?”   Namaz tesbîhâtının istiâze bölümünde Cehennem ateşinden, bütün ateşlerin ş...
Hastaların namazı
440
Abdullah Bey: “Hastaların namazı nasıldır? Hasta olan biri namazını gözle nasıl kılabilir? Tarif eder misiniz?” DİNDE TEKLİF-İ MÂLÂYUTAK YOKTUR Namaz farz bir ibadettir. Ancak Cenab-ı Hak kullarında...
Oruç ve güzel ahlâk
638
“R” rumuzlu okuyucumuz: “Oruç ile güzel ahlâk arasında bir ilişki var mıdır?” Güzel ahlâk, insan nefsinin ve şeytanının pek hoşuna gitmez. Çünkü güzel ahlâkta nefsin hoşlanmayacağı diğergamlıklar, ...
Mezheplere kanaat etmelidir
953
Arife Güneş: “Çok yakın arkadaşımla son günlerde dinî konularda fikir ayrılığına düştük. Çünkü kadınlara has olan malûm günlerde namaz kılıyor mezhepleri kabul etmiyor. Gerekçesi Kur’ân’da mezheplere ...
Namazın rükünlerinde doğruluk: Tâdil-i erkân
640
Amasya’dan okuyucumuz: “Namazda tadil-i erkân ne demektir? Namaz için önem derecesi nedir?” NAMAZIN RÜKÜNLERİ FARZDIR Namazın altısı namaz dışında, altısı da namaz içinde olmak üzere on iki farzı bu...
Namazı bilmeyen de kılabilir!
16.204
Hüseyin Gültekin: “Sanki fetret devri yaşıyoruz. Bazen namaz kılmasını hiç bilmeyen, hiç duâ ve sûre öğrenmemiş bulunan gençlerle karşılaşıyoruz. Bunlar İslâm’ı yeni seçmiş kişiler değil. Ama nasıl bi...
Mescidde namaz
1.005
Kıbrıs’tan Hamit Sedef: "İkindi ve akşam saatleri arasında câmiye girince mescit namazı kılınır mı?" İkindi namazını kıldıktan sonra gün batımına kadar geçen süre içerisinde her hangi bir nâfile nama...
Ramazan orucu için niyet nasıl yapılır?
8.896
Ramazan orucu için niyet nasıl yapılır? Niyet, o ibâdeti veya ameli ne için yaptığımızın kalbimizdeki “îzâhıdır”. Meselâ perhiz yapmak için aç kalırsak, perhiz yapmış oluruz. Niyetimizdeki ne ise...
Kılamadığımız namazların telâfisi
49.918
Selçuk Günal: “Ben; Allah’ın (c.c.) hidayeti ile yeni namaza başladım. Eskiden de namaz kılmama rağmen tam değil, günün beş vaktini kılamazdım. (Hiç namaz kılmadığım günler çok) Şimdi kılamadığım günl...
Günahların bağışlandığı ay geliyor
721
 Abdullah Bey: “Peygamber Efendimiz (asm), “Kim Ramazan ayını Allah’tan sevap umarak tutarsa geçmiş günahları af olur” buyuruyor. Bu müjdeyi nasıl anlamalıyız?” Bir rahmet ve mağfiret ayının daha ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir