Yeni Haruriyeler mi var?

Sakarya’dan Mehmet Hanifi Tepe: “Kadınların hayız halinde namaz kılamayacağını, fakat oruç tutabileceğini Bakara Sûresi’nin 183 ve 184. âyetlerinden çıkaran ve yayan birisi var burada. Ne söyledimse ikna edemedim. Bu fikirler nereden yayılıyor? Bu fikirlere karşı neler söylenebilir?”

DÖRT MEZHEP NASSDA TEVİL YAPMADI!

Kadınların hayız ve loğusa halinde neler yapıp neler yapamayacağı meselesi yeni bir mesele değil! Konu hakkında bu günlerde hiç kimseye yeni bir vahiy de inmiş değil!

Bu konu bin küsur sene önce dört mezhebin önüne gelmiş, dört mezhep konuyu müzakere etmiş ve ellerine ulaşan nasslar (âyet ve hadisler) çerçevesinde içtihatlarını ortaya koymuşlardır.

Daha doğrusu dört mezhep de bu konuda yeni bir şey söylememiştir. Nassta (âyet ve hadiste) ne varsa onu söylemiştir.

Dört mezhep nassta bir şey, bir hüküm, bir emir varsa, bunu aynen alıp kabul ederler, asla tevil yapmazlar ve konuyu asla saptırmadan olduğu gibi alır ve hüküm haline getirirlerdi. Nassta bir şey yoksa içtihat ederlerdi.

Dört mezhebin dördü de hiçbir meselede nassı saptırmamışlardır! Nassı kafalarına uydurmamışlardır! Onun için “hak” kalmışlardır!

YENİ HARURİYELER Mİ VAR?

Şimdi ne oluyor, bir takım insanlar zuhur ediyor, Kur’ân’a dayandığını söyleyerek bin dört yüz yıldan beri bilinenin aksine bazı şeyler söylüyorlar! Bir münakaşa, bir tartışma açıyorlar!

Haydi bakalım, dinleyenler de ezberlerini negatif yönde bozuyor ve sıfırlıyorlar!

Bilinen ve amel edilen bir meselede zihinler bulanıyor, bulandırılıyor!

Yahu bu Müslümanlar dinlerini yeni mi öğreniyorlar? Oldum olası yanlış ve batıl şeylerle mi amel etmişler? Bu ne demek Allah aşkına?

Bu bir yazılı kaynağa dayanmayan, bir âdet ve geleneğe dayanan bir bilgi olsa, diyeceksiniz ki acaba böyle midir? Oysa bakıyorsunuz, münakaşa edilen konu, yazılı kaynaklarda yer bulan, dört mezhebin ilmihal kitabının hangisini açsanız, ciltlerle Kur’ân tefsirlerinin hangisini açsanız, raflar dolusu hadis külliyatlarının hangisini açsanız, rahatlıkla bilgi alabileceğiniz bir konu!

ADAM MÜNAKAŞA EDİYORSA…

Adam çıkmış aksini söylüyor ve sizinle münakaşa ediyorsa… O zaman demelisiniz ki, bu adam dini bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor! Adam “izhar-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller”1 arayıp duruyor!

Bu adam iyi niyetli değil! Dinlemeyin o zaman! Kırk-elli yıldır bildiklerinizle amel etmeye devam edin. Korkmayın; yazılı kaynaklar sizden yana! Parlak akıllar ondan yana olabilir!

Eğer kargalar, akbabalar ve yırtıcı hayvanlar gibi zalim, müstebit ve kâfir âlemin Müslüman âlemi üzerine çullaştığı ve Müslüman âlemi kan, ateş ve gözyaşı gölüne çevirdiği günümüzde biz–Mehmet Bey, sizi tenzih ediyorum–kırk-elli yıldır (İslâm âlemi olarak bin dört yüz senedir) amel ettiğimiz meselede şüpheye düşüyorsak, bize de yazık!

KADINA ORUÇ MUAFİYETİ VE HİKMETİ

İlmihal kitaplarının hangisini açsanız, mesele şöyle: Kadınlar âdet ve loğusa dönemlerinde oruç tutmazlar. Kadınların bu dönemde oruç tutmaktan muaf oluşları da kendilerine gösterilen İlâhî bir şefkat gereğidir. Çünkü kan kaybı, güç kaybı demektir. Kan kaybına rağmen oruçla emredilmiş olsalardı, bu kendileri için “mâlâyutak” (güç yetirilmeyen) bir emir olurdu. Allah güç yetirilmez emirler vermekten münezzehtir.

Kadınlar bu dönemde tutmadıkları oruçları temizlik döneminde kaza ederler. Fakat kılmadıkları namazları sonradan kaza etmezler.

İŞTE NASS

Hemen belirtelim: Bakara Sûresi’nin 183 ve 184. âyetleri hayızlı kadının orucu meselesini düzenlemiyor. Bu meseleyi Peygamber Efendimiz (asm) düzenliyor.  Muâze (ra) dedi ki: Ben Hazret-i Âişe’ye (ra):

“Hayızlı kadın hayızdan sonra neden orucu kazâ ediyor da, namazı kazâ etmiyor?” diye sordum. Bana: “Sen Harûriye misin2?” dedi. Ben:

“Ben Harûriye değilim. Öğrenmek için soruyorum.” dedim. Âişe (ra):

“Bu bizlerde de olurdu da, bizler hayızdan sonra orucu kaza etmekle emr olunur, fakat namazı kaza etmekle emr olunmazdık” dedi.3

GÜNÜN DUÂSI

Ya Rab! Ya Alim! Ya Hakim! Ya Aziz!

Bize akl-ı selim ver! Cerbezeden, humktan, hamakatten, gabavetten, dalâletten, sefaletten bizi koru! Tevhid ve teslimimizi kavi eyle! Şirkten, ucbdan, riyadan, izhar-ı fazldan, bid’attan, garabetten, sakametten, sefahetten, şekavetten, bataletten, ataletten bizi muhafaza eyle! Âmin!

Dipnotlar:
1- Mektubat, s. 335.
2- Harûrîler, Kûfe civarında Harûra Köyünde oturan Hâricî fırkasıdır. Bunlar, dinde şiddet yanlısıydılar. Ümmetin icmâına muhalif bir şekilde, hayızlının hayız zamanında kılmadıkları namazlarını sonradan kazâ etmelerinin vâcip olduğuna hükmederlerdi.
3- Müslim, Hayz, 335.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Âdetlilik hali
668
“Âdetliyken hangi dualar okunur? Hangisi okunmaz? Buna namaz duası dahil midir? Bu halde kabir ziyaret edilir mi? İlmihalde usulüne uygun deniliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız? Âdetliyken namaz dua...
Oruç bozmak
1.172
“Gece oruca niyet eden birisi gündüz rahatsızlansa ne yapmalıdır? Orucunu bozarsa kefaret gerekir mi?” Rahatsızlığı sebebiyle oruç bozan birisi daha sonra gününe gün kaza eder. Buna kefaret gerekme...
Risale-i Nur’da ibâdetin hikmetleri
3.995
Eskişehir’den okuyucumuz: “Bediüzzaman’a göre ibadetin fayda ve hikmetleri nelerdir?” İBADETİN İLLETİ EMİRDİR Öncelikle Bediüzzaman’ın ibadetin taabbüdî olduğunu, yani emir olduğu için yapılması l...
Günahları eriten ay geliyor
642
Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kim Ramazan ayının orucunu inanarak, Allah’tan sevap umarak ve bağışlanma dileyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 1 Bu umumî bir af kânunudur. Kim b...
Vasiyetinizi yaptınız mı?
521
Sarı rumuzlu okuyucumuz: “ İslâm’da vasiyetin hükmü nedir? Müslüman’ın vasiyet hususunda ne yapması gerekir? Maide Sûresinin 106, 107 ve 108. âyetlerini açıklar mısınız?”   Peygamber Efend...
Eski ümmetlerde ibadet
414
Levent Bey: “Eski ümmetlerde ibadet nasıldı? Namaz ve oruç var mıydı? Yalnız inanç mı vardı?”   İbadetler emir oldukları şekil ve şartlarla, sırf emir olunduğu için yapılırlar. İnsanın yaratı...
Mescidde namaz
966
Kıbrıs’tan Hamit Sedef: "İkindi ve akşam saatleri arasında câmiye girince mescit namazı kılınır mı?" İkindi namazını kıldıktan sonra gün batımına kadar geçen süre içerisinde her hangi bir nâfile nama...
Kur´ân´da beş temel emir
514
İstanbul/Pendik’ten okuyucumuz: “Hadis- i Şerifte İslâm beş temel üzerine kuruludur deniyor. Kur’ân’da namaz kaç âyette emredilmiş? Hac kaç âyette emredilmiş? Zekât kaç âyette emredilmiş? Oruç kaç âye...
Cehennemden azad olmak
1.895
Bir okuyucumuz : "Ramazan ayında oruç tutan herkes Cehennemden kurtulur ve Cennete girer mi?" Ramazan ayında Allah için oruç tutan herkes Allah’ın izniyle Cehennemden kurtulur ve Cennete girer. Pey...
Kefâretler yoksullara tahsislidir
739
İstanbul’dan Necati Bey: “Oruç ve yeminden doğan kefâret borçlarını bir yoksula tahsis etmek mümkün müdür? Mümkünse uygulaması nasıl olacaktır?” Ramazan orucunu bilerek bozmanın kefâreti de, yemi...
Oruç tutanın namaz kılmaması
11.495
Merve Kuruçaylı: “Ramazan ayında oruç tutup namaz kılmayanın oruç sevabından bir şey eksilir mi?” Oruç da, namaz da Allah’ın emirlerindendir. Her ikisinin de farz olanı vardır, vacip olanı vardır...
Allah´ın yaratması üzerine bir hikmet arayışı
1.972
Çaycuma’dan Halil Usluer: “Allah’ın bizi ve varlıkları yaratmasının hikmeti nedir?”   Allah-ü Zülcelâl hem Hâlık’tır, hem Hakîm’dir. Yani hem Yaratıcı’dır, hem yarattığı şeylerde hikmet ve fay...
Terâvih namazı
691
İzmir’den okuyucumuz: “Teravih namazı hakkında bilgi verir misiniz? Şafî mezhebinde olan bir kişi teravih namazını ikişer rekât halinde mi kılmak zorundadır? Dört rekât halinde kılan bir imama uyabili...
Futbol hakemliği ve Sigara
635
Erzurum’dan Süleyman Kaya: “1- Futbol hakemliği yapmak istiyorum. Futbol hakemliğinden kazanılan para helâl midir? 2- Sigara içen birisinin imamlığında namaz kılınır mı?”   Hakkını vermek, ...
Cemaate uyan kadın imama haber vermeli mi?
633
Malatya’dan Emine Özbey: “Camide kadın cemaate uyduğu zaman, imama haber vermeli mi? Yani imamın kadın cemaat için de niyet etmesini sağlamak için.” İmamlar kadın cemaatin de olabileceğini varsayar...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir