Yeni Asya’nın kılıç gibi kalemle cihadı

Ömer Öçalan: “Kur’ân’ın asrımızdaki en doğru tevili Risale-i Nur; Risale-i Nur’un en doğru tevili Yeni Asya’nın cihadda yerini yazar mısınız?”

KUR’ÂN’DA KALEM

İlk inen âyetlerde kaleme ve yazıya vurgu vardır: “Kalem ile yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten
Rabb-i Ekrem’dir.”1 Keza Kur’ân’da “kalem” adıyla bir sûre vardır. Kur’ân, bu sûrenin ilk âyetinde kaleme ve kalemin yazısına yemin ediyor.2 Kur’ân’da yazmak manasında olan “ke-te-be” kökünden türemiş 320 kelime vardır. Bir âyette “mektup”, 58 âyette “mektup” kökünden fiil geçiyor. Keza “yazmak” manasında olan “se-ta-ra” kökünden türemiş 5 kelime geçiyor. “Yazmak” manasında olan “ze-be-ra” kökünden ise, türemiş 11 kelime vardır. Hazret-i Davud’a gelen Zebur aynı kökten türemiştir ve “yazılmış nüshalar” demektir.

Dolayısıyla Kur’ân’da “yazmak” manasında farklı köklerden türemiş toplam 336 kelime vardır.3

Resulullah (asm) bildiriyor ki: “Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Allah kalemi yarattıktan sonra ona ‘olacakları yaz!’ dedi, o da yazdı.”4

KÂİNATTA YAZAN SADECE BİZ MİYİZ?

Kâinatta kalemle yazan bir biz miyiz?

Levh-i Mahfuz’da Kur’ân öyle bir yazılmıştır ki, müellifi doğrudan doğruya taraf-ı İlâhî olarak dünyanın ve ahretin tek yazılı belgesi hüviyetini kazanmıştır. Gökte melekler mukadderatı, yani kâinat çapında olacakları kalemle yazıyor.

Levh-i mahfuz kalem şıkırtılarından geçilmiyor.

Omuzlarımızda kiramen kâtibin amellerimizi yazıyor.

BUGÜNÜN CİHAD VASITASI KALEMDİR

Asrımızın cihad vasıtası kılınç değil, kalem ve yazıdır. Bu gün kılınç ve silâh, zulüm ve cinayet aracı haline gelmiştir! Ama kalem ve yazı bütün haşmetiyle cihadını sürdürüyor! Kaldı ki, kılınç cihad da yapsa, Peygamber Efendimiz (asm) nezdinde kalemden, yazıdan ve mürekkepten daha muteber değildir. İşte o meşhur hadis: “Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi üstün gelir.”

Ve dolayısıyla Nur Talebeleri için kalem ve yazı kullanarak Nur hakikatlerini anlatmak, anlatmaya vesile olmak, anlatılan nüshaları ve sayfaları neşretmek ve dağıtmak hiç tereddütsüz cihaddır.

BEDİÜZZAMAN NAŞİRLERE DEĞER VERİYOR

Bediüzzaman’ın iltifatlı bir hitabı:

“Aziz, sıddık kardeşlerim, Medresetü’z-Zehra erkânları, Nur Naşirleri!”5

Keza Üstad Hazretleri Nur dairesi mertebeleri içinde ‘naşirler’e de yer veriyor.

Diyor ki: “Risale-i Nur, bir daire değil, mütedahil daireler gibi tabakatı var. Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatları var.”6 Risale-i Nur’u kendi malı gibi hissedip sahip çıkan ve onu neşretmeyi ve ona hizmet etmeyi hayati vazifesi bilenler “talebe” unvanı kazanıyor. Talebelik unvanı kazandıktan sonra Nur hakikatlerini kendi telifi gibi neşredenler “naşirler” unvanını alıyorlar. Talebeler ve naşirler ismen ve hayalen Bediüzzaman’ın duâsına mazhar oluyorlar.7

Manevî mertebeler, “haslar, sahipler ve erkânlar” unvanlarıyla zirveye çıkıyor.

YENİ ASYA’NIN CİHADI

İşte “Yeni Asya” zirvede bir şahs-ı manevinin adıdır ki, kader-i İlâhî süfyanizmin zulümatını dağıtma görevini ona vermiştir. Bu şahs-ı manevî, yirmi sekizinci âyette işaret edilen 1393’lü yıllardan beri, yani yaklaşık kırk yıldan fazla bir zamandan beri, ona buna beğenilme kaygısı taşımadan, taviz vermeden, hâkim güçlere serfüru etmeden, nurdan ve şahs-ı maneviden başka hiçbir otoriteye boyun eğmeden, defalarca kapatıldığı halde susmadan… Oldum olası yalnız bırakıldığı halde gücünü nurundan ve şahs-ı manevisinden alarak yılmadan gazete, kitap, dergi lisanlarıyla ve imkân bulduğu diğer yayın ve neşir vasıtalarıyla nuru neşretme, şerh ve izah etme ve süfyanizm ile mücadele ve mücahede etme hizmetlerini kılınç gibi kalemle ve yazıyla sürdürüyor.

Öyleyse bu şahs-ı manevinin çıkardığı her ürünü, her neşriyatı satmak, satın almak, dağıtımını yapmak, abone olmak, abone bulmak, tavsiye etmek, sevmek, nihayet taraftar olmak ve en azından bu şahs-ı maneviye duâ etmek cihad hükmündedir.

Dipnotlar:
1- Alak Sûresi: 4-5.
2. Kalem Sûresi: 1.
3- Kütüb-ü Sitte, 1/404.
4. Kütüb-i Sitte: 2/405.
5- Emirdağ Lâhikası, s. 290.
6- Kastamonu Lâhikası, s. 188.
7- Mektubat, s. 329.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Levh-i Mahfuz’da kalem sesleri
3.415
Konya’dan okuyucumuz: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) Mi’raçta kader ve kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendir...
Kabir taşı yazıları
672
Münih’ten Sezai Mumcu: “Kabir taşlarında kadın veya erkeğin isminin önüne Hacı ifadesi yazmakta mahzur var mıdır? El Baki Hüve’l Baki lâfz-ı mübareğini Arapça yazdırmak muhakkak en doğrusu; fakat o be...
Hazret-i Peygamberi (asm) övmek
2.833
Ayşenur Özdemir: “Peygamber Efendimizi övmek, mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir? Ya da tehlikeli ve doğru ol...
İslâmın kendini tanıtım hakkı
1.259
İzmirli okuyucumuzun cihad sorusu üzerine:   Satış için hazırlanan bir ürün, pazara çıkmadan önce veya pazarda satış sırasında insanlara tanıtılır. İnsanlara küçük de olsa bir fayda sağlayan ...
Terör üretmekle cihad yapılmaz
1.099
Seda Hanım: “Fransa’daki dergiye yapılan saldırı cihad mıdır? Peygamber Efendimiz’in de (asm) bir Yahudi’yi sivri dili dolayısıyla öldürttüğü söyleniyor ve bu saldırıya meşrûiyet kılıfı geçirilmek ist...
Kaderimiz yazılıysa duâ etmemizin ne anlamı vardır?
3.811
İzmir’den bir okuyucumuz: “Kaderimiz yazılıysa ve zaten değişmeyecekse duâ etmemizin ne anlamı vardır? " Kaderimiz yazılı ve değişmeyecek diye bir husus yoktur. Kulun cüz’î iradesi vardır. Kul irade ...
Cihad ve hayra sebep olmak
1.186
Macaristan’dan Emre Akgül: “Burada İngilizce öğretmenliğinde okuyorum. Karşılaştığım bazı sorular var. Cevaplarsanız sevinirim: Burada İslâmiyet deyince insanların aklına saldırı ve terör geliyor. Ne ...
Sadakanın belâyı defetmesi ve kader
5.207
Salih Bey: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) miraçta kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendirir misiniz? Bu çerçev...
Neşriyat dağıtmak zekât yerine geçer mi?
521
Manisa/Saruhanlı’dan Recep Ayar: “Birden fazla neşriyât alarak ihtiyacı olanlara verdiğimizde zekât veya öşür yerine geçer mi?” Zekât veya öşürde şüphesiz muhatabın ihtiyacını dikkate alabiliriz. İns...
Meşveretsiz attığımız adımdan sorumluyuz
737
İhsan Sarı: “Meşveretin de namaz gibi farz olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Meşveretsiz yaptığımız işlerden ne derece sorumluyuz?”   MEŞVERET ALLAH’IN EMRİDİR Allah meşveret etmekten müstağ...
Nur dairesinde neşriyat hizmetleri
528
İzmir’den Hilmi Çekici, Alanya’dan Remzi Çetin: “Hizmetlerimiz içinde neşriyatın yeri ve önemi nedir?” İzmir’den Ömer Öçalan: “Kur’ân’ın asrımızdaki en doğru tevili Risale-i Nur; Risale-i Nur’un en d...
Kader kaleminin cızırtısı
703
Konya’dan okuyucumuz: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) miraçta kader ve kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendiri...
Asrımızda cihad
1.277
“Eskiden nasıl bir cihad anlayışı vardı ki, anadan, yardan, serden geçmişler? Sahabe efendilerimiz yurtlarında kalmamış, dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar? Cihad nedir? Faziletleri nelerdir? Günü...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir