Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye

Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.

 

Bu nuru, bizzat Cenâb-ı Hak Melaikeleri muhatap almak, onları iradelerinde muhtar kılmak suretiyle âleme ilân etti. Hiç ihtiyacı olmadığı halde ve sırf hürriyet-i şer’iyeyi insanlığın hamuruna koymak hikmetiyle Melaikelere:

“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” buyurdu.1

Melaikeler emre itaatkâr, ama iradelerinde muhtar olduklarını şöyle gösterdiler:

“Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.”

Cenâb-ı Hakk’ın, Melaikelere durumu arz etmesi sadece hürriyet-i şer’iye dâvâsının tohumunu atmak içindi. Buyurdu ki:

“Ben sizin bilmediğinizi bilirim!”

Melaikeler teslimiyetlerini şöyle gösterdiler:

“Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.”2

Peygamberler  ve Hürriyet-i Şer’iye

Hürriyet-i şer’iye dâvâsı, daha sonra bütün Peygamberler için temel ilke oldu.

Peygamberler, teklif var, icbar yok prensibiyle; “Hak budur; dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”3 Fetvasıyla insanlar üzerinde zor kullanmadılar, şiddet uygulamadılar, baskı yapmadılar, hakkı ve hidayeti insanların “iradelerine” teklif ettiler. Peygamberler tebliğ ettiler; iradelerinde muhtar bulunan insanlardan dileyen iman etti, dileyen inkâr etti.

Kur’ân ve Hürriyet-i Şer’iye

Hürriyet-i şer’iye dâvâsı en son ve en etkin biçimde Kur’ân’da ifadesini buldu.

Kur’ân’da hürriyet imanın çok özel vasfı olarak kendini gösterdi. “Dileyen öğüt alır.”4, “Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.”5 “Sen, onlar üzerinde zor kullanıcı değilsin.”6 gibi âyetler imanı hürriyete bağladı. Bediüzzaman’ın, “Hürriyet Rahman’ın ihsanıdır, çünkü o imanın hassasıdır.”7 demesi bundandır.

Nihayet Kur’ân ileri medeniyet çağının kitabı olması hasebiyle, “hürriyet-i şer’iye” dâvâsını toplum yönetiminde de emretti. “İşleri aralarında şûrâ ile yaparlar.”8 veya “İş konusunda onlarla müşavere et.”9 gibi Âyetlerle, rey-i vahidi değil; ortak iradeyi, ortak aklı, ortak fikri insanlığın gündemine emir kipiyle taşıdı.

Bu emrin ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz (asm) oldu.

Ardından hulefa-i raşidin hürriyet-i şer’iyenin uygulayıcıları oldular. Dört halife devri, tam bir hürriyet-i şer’iye asrı olarak tarihlere geçti.

Ardından bu dâvâ Hazret-i Ali’den (ra) Hazret-i Hasan’a (ra) ve Hazret-i Hüseyin’e (ra) intikal etti. Hazret-i Hasan (ra) sırf Müslümanlar arasında tarafgir durumda bulunmamak için kılıncını geri çekti, Hazret-i Hüseyin de (ra) bu dâvâyı başına havale eyledi.10

Bediüzzaman ve Hürriyet-i Şer’iye

Hürriyet-i şer’iye dâvâsını tarihin aydınlık sayfalarından çıkarıp, dört mezhebi de referans göstermek suretiyle bu asrın medeniyet çarşısına getiren Bediüzzaman Said Nursî oldu.

Bediüzzaman Cumhuriyetten önce meşrûtiyet-i meşrûa unvanıyla savunduğu bu dâvâyı, Üçüncü Said döneminde “demokratlık” adıyla güncelleştirerek savundu.
Ve Bediüzzaman İslâmiyet adına başka hiçbir siyasî oluşuma izin vermedi.

Ve Yeni Asya’nın Yolu

İşte Yeni Asya kırk beşinci yılına yol haritasını bu güçlü referansıyla girmektedir. Geride kalan kırk dört yıl boyunca, şu ülkenin sarp dağ ve derelerindeki vahşet ayılarıyla, cehalet ejderhasıyla, husûmet kurtlarıyla çok cedelleşti. Çok dövüldü. Ama yılmadı. Çok kırıldı, ama eğilmedi. Çok inceldi, ama kopmadı! Çok ezildi, ama dik duruşundan taviz vermedi. Elhamdülillahi hâzâ min fazl-i Rabbî!

Teşekkürler sana Yeni Asya!  Tebrikler sana Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi!

Sizi ayakta alkışlıyorum. Doğum günün kutlu olsun Yeni Asya’m!

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi: 30.
2- Bakara Sûresi: 32.
3- Kehf Sûresi: 29.
4- Abese Sûresi: 12; Müddessir Sûresi: 55.
5- İnsan Sûresi: 29; insan iradesine vurgu yapan benzer âyetlerden bazıları:  Kehf Sûresi: 29; İnsan Sûresi: 29; Nebe Sûresi: 39; Abese Sûresi: 12; Müddessir Sûresi: 55; Müzzemmil Sûresi: 19; Rum Sûresi: 38.
6- Gaşiye Sûresi: 22.
7- Münâzarât, s. 59.
8 -Şura Sûresi: 38.
9 – Âl-i İmran Sûresi: 159.
10- Münâzarât, s. 37.
11. Münâzarât, s. 29.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân ölenlere okunup bağışlanmaz mı?
2.960
Mehmet Şimşek: “Ölenlerimiz için Kur’ân okumak özellikle Yasin suresini okumak caiz midir? Yoksa bid’at mıdır? Ölenlere Kur’ân okunmaz diyenler var!” ÖLENLERİMİZE DUA EDERİZ Kur’ân ölülere inme...
Divan-ı Harp’te Bediüzzaman
244
Muzaffer Bey: “Bedîüzzaman, Otuz Bir Marttan sonra çıkarıldığı Dîvân-ı Harb-i Örfî’de yaptığı on bir buçuk maddelik savunmasında tam bir hürriyet, vatanperverlik ve şerîat dersi verir ve müdafaası son...
Abdestsiz Kur´ân okumak
560
Volkan Sağlam: “Kur’ân-ı Kerim internetten abdestsiz olarak okunabilir mi?”   Kur’ân-ı Kerim’i okuma esnasında değil, dokunma esnasında abdestli olmak farzdır. Dokunmak söz konusu olmadığından,...
Orucun hikmetleri
1.480
Bediüzzaman’a göre Ramazan orucunun hikmetleri nelerdir? Bediüzzaman’a göre: 1) Ramazanda oruç tutmakla insan Allah’ın terbiye edicilik sıfatını tanır. 2) Ramazandaki oruçla tok açın hâlini, ze...
Kur´ân-ı Kerim´in ölenlere okunması
1.303
Serkan Bey: “Kur’ân-ı Kerim’in ölenlere okunması veya okunan Kur’ân’ın ölenlere bağışlanması dinen uygun mudur? Okunan Kur’ân’dan ölüler fayda sağlar mı? ‘Ölenlere Kur’ân okunmaz, Kur’ân’da ve hadiste...
Hz. Havva’nın yaratılışı
2.586
Malatya Doğanşehir’den Muhammed Ali Sarı: “Hazret-i Havva, Hazret-i Âdem’in eğe kemiğinden yaratılmıştır deniyor. Kitaplarda pek ayrıntılı anlatılmamış. Bilgilendirir misiniz?”   Cenâb-ı A...
Kur´ân´ı anlayarak okumak
623
İzmir/Bornova’dan Hüseyin AKGÖL: “Sevabına Kur’ân okumak ne demektir? Anlamını idrak etmeyerek okuduğumuz bir sûreden hiçbir şey anlamıyoruz. Bunun da sevap olduğu söyleniyor. Anlamını kavramadan okus...
Kur´ân bahçesinin meyveleri
452
Abdullah Bey: “Kur’ân’da, diğer meyveler yanında üzüm ve hurmadan ismen bahsedilmesinin ne gibi hikmetleri vardır?”   Kur’ân, varlıklardan, varlıkların zatları ve maharetleri için bahsetmez...
Peygamberleri teknoloji lideri ilân eden kitap: Risale-i Nur...
2.069
Ordu Aybastı’dan Aşkın Doğan: “Kur’ân’ın bilimsel mu’cizelerine Bediüzzaman’ın bakış açısı nasıldır?” HAZRET-İ ÂDEME’ (as) İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ     Yirminci Söz ve Yirmi Beşinci Söz Kur’ân’...
Kur’ân iyileri kucaklıyor
493
Feyza Hanım: “Kur’ân’ın iyilere yaklaşımı nasıldır? Ebrar ismi Kur’ân’da geçiyor mu? Ne demektir?”   Kur’ân’da kökte “ebrâr” kelimesiyle buluşan birçok kelime geçiyor. Meselâ, aynı kökten gel...
Kur’ân münkirlere meydan okuyor
651
Mine Hanım: “Agnostik bir sitede Kur’an’dan bir âyet yazmışlar. Allah’ın (c.c) insanlara “Kur’an’ın benzerini yapabiliyorsanız yapın, bir harfini bile yapamazsınız” dediği bir âyet. Sonra da Peygamber...
Müsbet hareket nedir, ne değildir?
3.551
Ekrem Özden: “Müsbet hareket nedir? Pasiflik diyenler var. Bugün âlem-i İslâm’daki fitnelere karşı nasıl davranmalıyız?” MÜSBET HAREKET BİR KUR’ÂN PRENSİBİDİR Müsbet hareketi emreden Kur’ân’dır. ...
Risale-i Nur ve Yâsin
561
Tokat’tan Sâliha Hanım: “Bazı cemaatler kendi aralarında kırk bir Yâsîn okumak için toplanıyorlar. Bizim de Risâle-i Nûr dersleriyle birlikte belirli günlerde Yâsîn okumayı sürdürmemiz uygun olur mu...
Allah’ın kelâmı ve konuşması
2.381
 Umut bey: “Allah’ın konuşmasının delilleri konusunda bilgi verebilir misiniz?” ALLAH KONUŞUR Cenâb-ı Hak konuşandır, kelâm, söz ve beyan sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek suret...
Birkaç âyetin izahı
650
İzmir’den Mehmet Çetin: “1- 29/14 No’lu âyette Hz. Nuh’un (as) yaşı doğrudan 950 yıl denilmiyor da binden elli yıl eksik gibilerinden ifade ediliyor. Burada gramerden, Arapça’nın özelliğinden farklı o...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir